• Czekoladowa plamistość bobu

  Choroba grzybowa,  wywoływana przez Botrytis fabae.
 • Jak ochronić czereśnie przed pękaniem?

  Ze względu na wyjątkowo ciepłą wiosnę, zbiory czereśni rozpoczęły się dużo wcześniej niż w ubiegłych latach. Jednak wysokie temperatury i następujące po nich deszcze sprawiają, że wzrasta ryzyko pękania owoców, które pogarszają ich jakość. Czy jest sposób, by uniknąć spękań, poprawić kondycję czereśni i uzyskać większy zbiór?
 • Nielegalne ś.o.r. w Busko-Zdroju

  Na początku czerwca br. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach wraz funkcjonariuszami Policji z Buska-Zdroju przeprowadzili wspólną akcję, w wyniku której ujawnili w miejscowości Nowy Korczyn handel nielegalnymi środkami ochrony roślin.
 • Nowe rejestracje fungicydowe

  Oferta INNVIGO w 2018 roku wzbogaciła się̨ o kolejne produkty, w tym fungicyd KIER 450 SC
 • Zagrożenia na plantacjach malin

  Na początku czerwca na plantacjach malin można zaobserwować przebarwiacza malinowego. Mogą pojawiać się już dorosłe osobniki pryszczarka namalinka łodygowego. Wzrasta także zagrożenie ze strony rdzy maliny. Poniżej zalecenia dla plantatorów opracowane przez specjalistów z firmy Bayer.
 • Przędziorki na owocujących plantacjach truskawek

  Na wielu owocujących już plantacjach w bardzo dużym nasileniu występuje przędziorek chmielowiec. Można zaobserwować wszystkie stadia rozwojowe, począwszy od jaj, skończywszy na postaciach dorosłych.
 • Zalecenia dla borówki

  W najbliższym czasie na plantacjach borówki wysokiej można spodziewać się pojawienia pryszczarka borówkowca. Należy prowadzić lustracje za pomocą pułapek feromonowych oraz przeglądać wierzchołki pędów jednorocznych. Po stwierdzeniu obecności pryszczarka borówkowca należy wykonać zabieg środkami zawierającymi acetamipryd w dawce 0,2 kg/ha.
 • Poszerzona ochrona warzyw

  Decyzją MRiRW nr R-197/2018d z 10 maja 2018 roku zakres stosowania środka Coragen® 200 SC został rozszerzony o kolejne gatunki roślin warzywniczych.
 • Truskawka – zagrożenie szarą pleśnią

  Trwają zbiory truskawek. Występujące opady powodują zagrożenie ze strony szarej pleśni. Aktualnie panują dobre warunki do rozwoju tej choroby. Pogoda sprzyja infekcjom, a utrzymująca się wilgoć w łanie prowadzi do wydłużenia okresu zagrożenia.
 • Brązowe, zagłębione plamy na truskawkach

  Antraknoza – choroba grzybowa, którą możemy często zaobserwować na owocach, gdy jest już za późno na jej zwalczanie.

Facebook