• Twoja ściągawka

  Chociaż najważniejszy w ochronie roślin jest monitoring, warto korzystać przez cały sezon z poniższej tabeli.
 • Rozszerzenie rejestracji dla Kanemite 150 SC

  Decyzją MRiRW nr R-117/2018d z 11 kwietnia 2018 r.  zakres stosowania akarycydu Kanemite 150 SC poszerzono o kolejne gatunki roślin sadowniczych: śliwę, wiśnię, czereśnię oraz malinę i jeżynę.
 • Opryskiwanie roślin - ważny i wbrew pozorom trudny zabieg

  Na co należy zwrócić uwagę zanim zabierzemy się za opryskiwanie?
 • Nowe zagrożenia fitosanitarne w Polsce

  Pod koniec marca na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa opublikowano raport nr 2/2018 dotyczący nowych zagrożeń fitosanitarnych dla Polski. Wśród patogenów zagrażających m.in. uprawom warzyw w Polsce są bakterie, grzyby i wirusy, a także nicienie.
 • Rozpoczął się drugi sezon miejskiej pasieki eksperymentalnej w Toruniu

  Panujące w ostatnich dniach nadspodziewanie wysokie temperatury powietrza oraz słoneczna pogoda sprawiły, że pszczoły w eksperymentalnej pasiece w Toruniu rozpoczęły kolejny sezon. W założonej w ubiegłym roku, miejskiej pasiece Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa przybyły dwa kolejne ule. Obserwacja pszczół w czasie ich pierwszego wiosennego oblotu oraz przegląd pszczelich rodzin wewnątrz uli pozwalają ocenić, że stan pasieki po zimie jest bardzo dobry. Nie czekając na obfite kwitnienie miododajnych roślin, pszczoły już wcześniej zajęły się sprzątaniem uli.
 • Zwilży liść

  Slippa to środek zwilżający, który należy stosować łącznie ze środkami ochrony roślin.
 • Pozytywna rekomendacja projektu FITOEXPORT

  Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił wyniki I konkursu na projekty otwarte w ramach programu strategicznego „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. Wśród pozytywnie zaopiniowanych do dofinansowania, znalazł się projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego” (akronim FITOEXPORT),  przygotowany przez konsorcjum złożone z GIORIN, jako lidera oraz czterech partnerów: Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Lotnictwa, IHAR-PIB, IOR-PIB.
 • Konsultacje z rolnikami

  Pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej, będącej zespołem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie zdrowia roślin, zapobiegania zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego odbyło się 22 marca br. w siedzibie Głównego Inspektoratu.
 • Nadzór nad obrotem ś.o.r.

  Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Szef Krajowej Administracji Skarbowej 20 marca br. podpisali porozumienie stanowiące o kontynuacji współpracy w celu zapewnienia efektywnego i skutecznego nadzoru nad przemieszczaniem i wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin oraz zapobiegania nielegalnemu przywozowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tych towarów.
 • Rabarbar pod ochroną

  Rabarbar jest uprawą wieloletnią. Jak ją chronić przed szkodnikami? Czy są zarejestrowane środki?

Facebook