• Nowość na przeziernika

  Firma Sumi Agro wprowadziła na rynek nowy produkt do ochrony plantacji porzeczki czarnej przed przeziernikiem porzeczkowcem – Izonet Z, oparty na feromonach. Produkt ten był stosowany w tym roku m.in. na plantacji dr. Piotra Baryły w Piotrowicach Wielkich pod Lublinem.
 • Nowe zagrożenia fitosanitarne

  W raporcie nr 4/2018 dotyczącym nowych zagrożeń fitosanitarnych dla Polski, opublikowanym w lipcu br. zamieszczono doniesienia o nowych wirusach, patogenach i szkodnikach, jakie stwierdzono w Europie, a które mogą zagrażać gatunkom uprawianym w Polsce.
 • Stosowanie nawozów – zmiana rozporządzenia

  W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.
 • Proplan przejęty

  Spółka CIECH S.A. przejęła 100 proc. akcji Proplanu – hiszpańskiego dostawcy środków ochrony roślin działającego na trzech kontynentach.
 • Korzeniowe przed zbiorem

  Niechronione rośliny rosną słabiej, zasychają im liście oraz przedwcześnie zamierają, czego efektem jest obniżenie plonu. Zaatakowane korzenie mogą gnić podczas długiego składowania. jakie choroby stanowią zagrożenie?
 • W trosce o jakość owoców miękkich

  Przyspieszony proces tegorocznej wegetacji sprawił, że zbiór poszczególnych owoców rozpoczyna się nawet kilkanaście dni wcześniej niż zazwyczaj.
 • Mączniak rzekomy sałaty

  Na liściach pojawia się białoszary nalot, a cała roślina ulega systemicznej infekcji, strzępki patogenu przerastają do różnych jej części.
 • Ograniczenia w stosowaniu chloropiryfosu

  Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina o ograniczeniach w zakresie stosowania środków ochrony roślin zawierających jako substancję czynną chloropiryfos.
 • Szkodniki w uprawach sadowniczych

  Zagrożenie szkodnikami w uprawach sadowniczych jest w tym sezonie wyjątkowo duże. W drugiej połowie czerwca prawie na wszystkich roślinach sadowniczych notowano dużą liczebność mszyc.  Sporym problemem były także gąsienice zjadające liście, w tym zwójkówki liściowe. W sadach drzew pestkowych i ziarnkowych oraz na plantacjach jagodowych obserwowano w dużym nasileniu również inne groźne szkodniki, m.in. pryszczarki, miodówki gruszowe, zmieniki oraz chrząszcze – ogrodnicę niszczylistkę i kistnika malinowca. Na plantacjach truskawek wciąż obecny był także kwieciak malinowiec.
 • Czekoladowa plamistość bobu

  Choroba grzybowa,  wywoływana przez Botrytis fabae.

Facebook