Ważne informacje

Ochrona roślin

Biologiczna fungicyd w uprawie ogórka

Damian Pawliński, reprezentujący firmę Koppert poleca wykorzystanie w uprawie ogórka szklarniowego w wełnie mineralnej preparatu biologicznego Trianum, opartego na grzybie Trichoderma harzianum, szczep 22.

Środek ten stanowi dobrą alternatywę dla chemicznych fungicydów. Chroni rośliny przed chorobotwórczymi grzybami porażającymi system korzeniowy. Pożyteczny grzyb T. harzianum zasiedla system korzeniowy uprawianych roślin i konkuruje w ten sposób o miejsce z grzybami chorobotwórczymi – patogenami roślin. Ponadto żywi się wydzielinami korzeniowymi, pozbawiając tym samym patogeny pożywienia. T. harzianum wytwarza także enzymy rozkładające ściany komórkowe innych grzybów (wykazuje w ten sposób mykoparazytyzm). Ponadto ma też działanie wzmacniające dla roślin – ułatwia przyswajanie składników pokarmowych, a poprzez lepsze odżywienie roślin wpływa na wzmocnienie ich naturalnej odporności na infekcje i patogeny.

Ponieważ jest to środek biologiczny, jego stosowanie nie wiąże się z powstaniem odporności u patogenów.

am

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure