Ochrona roślin

14 Grudzień 2017

Debata służb ochrony roślin w Brukseli

Posiedzenie grupy roboczej szefów służb ochrony roślin (COPH’s), które odbyło się pod koniec listopada br. w Brukseli było zdominowane tematami dotyczącymi przygotowań do wdrożenia nowych przepisów zdrowia roślin (Rozporządzenie UE 2016/2031) oraz urzędowych kontroli (Rozporządzenie UE 2017/625). Regulacje te mają kluczowe znaczenie dla działalności służb kontrolnych zdrowia roślin, wprowadzają bowiem szereg nowych rozwiązań i wymagań.

Od 14 grudnia 2019 roku, obowiązkiem wszystkich państw członkowskich będzie m.in. przygotowanie planów awaryjnych, dla tzw. agrofagów priorytetowych – gatunków szkodników, które potencjalnie mogą zostać zawleczone i zadomowić się na terytorium danego państwa. Wymagane jest również prowadzenie przez służby ochrony roślin, we współpracy z innymi urzędami i organizacjami, ćwiczeń symulacyjnych i planów działań na rzecz zwalczania tych organizmów szkodliwych dla roślin. Bardzo cenne są doświadczenia niektórych krajów, które już przeprowadziły takie ćwiczenia. 

Intensywnych przygotowań od krajowych służb ochrony roślin będzie wymagać także wyznaczenie urzędowych laboratoriów zdrowia roślin i przygotowanie ich do realizacji zadań wg nowych regulacji, poprzez uzyskanie niezbędnych kompetencji, w tym akredytacji całego zakresu badawczego.

W spotkaniu, zorganizowanym przez Komisję Europejską i Prezydencję estońską, uczestniczyli główny inspektor Andrzej Chodkowski i dyrektor Centralnego Laboratorium Mirosława Konicka.

am

Źródło: www.piorin,gov.pl

Zobacz także więcej artykułów z tej kategorii

Facebook