Ochrona roślin

Mączniak rzekomy sałaty

Na liściach pojawia się białoszary nalot, a cała roślina ulega systemicznej infekcji, strzępki patogenu przerastają do różnych jej części.

Mączniak rzekomy sałaty  to choroba wywołana przez Bremia lactucae.
Na liściach pojawia się białoszary nalot, a cała roślina ulega systemicznej infekcji, strzępki patogenu przerastają do różnych jej części. Na górnej stronie liści tworzą się chlorotyczne plamy, które powiększają się, później stają się oliwkowożółte, w końcu brunatne. Plamy ograniczone są nerwami liścia. Pod plamami na dolnej stronie liścia tworzy się nalot podobny do tego na hipokotylu. Do porażenia może dojść już na etapie produkcji rozsady – objawy choroby widoczne są na liścieniach i na pierwszych liściach. U starszych roślin w pierwszej kolejności poraża liście zewnętrzne, a następnie wewnętrzne. Przy silnym porażeniu części rośliny, lub  w efekcie cała roślina - obumierają.

Ochrona
Największe znaczenie ma profilaktyka i prawidłowa uprawa. Sadzonki należy produkować tylko ze zdrowych nasion, na podłożu pozbawionym patogena. Skuteczną praktyką jest uprawa odmian odpornych na tę chorobę. W uprawie pod osłonami podlewa się rośliny rzadko, ale obficie w godzinach przedpołudniowych, tak, by woda mogła szybko wyparować z powierzchni liści. Na plantacjach nasiennych stosuje się ochronę chemiczną. Pierwsze opryskiwania należy rozpocząć najpóźniej w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, lepiej jednak profilaktycznie zrobić to wcześniej. Stosuje się fungicydy strobiliurynowe, fenyloamidowe, ditiokarbaminianowe lub tiokarbamylowe.

Przykładowe fungicydy, które można zastosować w profesjonalnej uprawie polowej to:

AMISTAR 250 SC , którego substancja czynną jest azoksystrobina - 250 g
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Zabieg wykonać zapobiegawczo, począwszy od fazy BBCH 41 (początek rozwoju części
roślin przeznaczonych do zbioru) lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób na roślinach.
Następne zabiegi wykonywać w odstępach co 7–10 dni, stosując przemiennie fungicydy
o odmiennym mechanizmie działania.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

PROPLANT 722 SL (substancja czynna : propamokarb w postaci kompleksu z chlorowodorem - 722 g.)
Maksymalne / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,15% (150 ml środka w 100 litrach wody)
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

SCORPION 325 SC, którego substancją czynną jest azoksystrobina - 200 g,
difenokonazol - 125 g.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.
Stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby od fazy, gdy rośliny sałaty liściowej osiągną 10% masy liściowej lub rośliny sałaty główkowej zaczynają tworzyć główki, do fazy, gdy rośliny osiągną typową masę liści lub typową wielkość główki (BBCH 40-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 300-1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

eg

fot.:  K. Wójcik.

Zdjęcia do artykułu

1
2
3
4
5
6

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure