Ważne informacje

Ochrona roślin

Nowe marki od Arysty

Portofolio Arysta LifeScience powiększyło się o kilka nowych produktów.

Oferta firmy zyskała fungicyd Balear 720 SC, herbicydy Bagira 040 EC, Dicotex 202 SL, Golf Extra, insektycyd Deltakill oraz regulator wzrostu Paket 250 EC.

Herbicyd Bagira 040 EC (s.a. chizalofop p-tefurylowy) można zastosować w uprawach rolniczych (burak cukrowy, rzepak ozimy i jary, peluszka, groch zwyczajny siewny uprawiany na suche nasiona) oraz warzywniczych (cebula, marchew) do selektywnego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych.

Środek Deltakill (s.a. deltametryna) zastosują rolnicy do ochrony rzepaku ozimego przed chowaczami i słodyszkiem, pszenicy ozimej przed mszycami oraz ziemniaków przed larwami i chrząszczami stonki ziemniaczanej.

Preparaty Dicotex 202 SL oraz Golf Extra (s.a. 2,4-D,MCPA, mekoprop-P, dikamba) przeznaczone są do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych na trawnikach, boiskach sportowych, polach golfowych oraz innych rekreacyjnych terenach trawiastych.

Regulator wzrostu Paket 250 EC (s.a. trineksapak etylu) przeznaczony jest do zapobiegania nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli w uprawach ozimych pszenicy, jęczmienia oraz pszenżyta, a tym samym skrócenia i usztywnienia źdźbeł i wyleganiu łanu.

Balear 720 EC (s.a. chlorotalonil) to fungicyd przeznaczony do zapobiegawczego stosowania w ochronie pszenicy ozimej przed septoriozą paskowaną liści, septoriozą plew, mączniakiem prawdziwym oraz rdzą brunatną.

Zgodnie z decyzją MRiRW z 27.02.2018 r. zmieniono nazwę środka Fungazil 100 SL na Diabolo 100 SL. Diabolo 100 SL (s.a. imazalil) to środek grzybobójczy przeznaczony do stosowania stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka (sadzeniaków) przed chorobami przechowalniczymi.

eg

źródło: materiały prasowe

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure