Nowe projekty ustaw

Nowe projekty ustaw

Nowe projekty ustaw przedstawione przez Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi dotyczą ustawy o ochronie roślin przed agrofagami i ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Obydwie ustawy mają za zadanie zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o ochronie roślin z 18 grudnia 2013 r. Oprócz tego ustawy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego przepisy rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Obecnie trwają konsultacje publiczne obydwu ustaw, dlatego ich planowane wejście w życie nie jest jeszcze określone.

Maciej Kania

Komentarze

WiOM Warzywa i Owoce Miękkie

Maj 2020

KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE

PogodaPoznań

temp. min./max.

7°C/15°C