Ważne informacje

Ochrona roślin

Nowinki dla borówki, porzeczki i truskawki

Jak uchronić plantację wybranych roślin jagodowych?

BORÓWKA WYSOKA

 Ocena fazy fenologicznej borówki została przeprowadzona na dwóch odmianach: ‘Bluecrop’ i ‘Patriot’ na plantacji położonej w województwie lubelskim.
- Odmiany wczesne: 40% otwartych kwiatów (BBCH 64)
- Odmiany średniowczesne: faza różowego pąka/biały pąk (BBCH 54).
 W tym sezonie obserwowane jest duże przyspieszenie wegetacji. Rozwój borówki jest uzależniony od warunków pogodowych. Kilka dni z niższymi temperaturami (w granicach 10- 16°C) nieco „wyhamowało” wegetację borówki. Obecnie odmiany średniowczesne dopiero znajdują się w fazie różowego pąka. Natomiast odmiany wczesne znajdują się w fazie pełni kwitnienia. Na podstawie opracowanego zestawienia można stwierdzić, że rośliny borówki wysokiej odmian średniowczesnych rozpoczną kwitnienie za około 10 dni.
 Przewidywana faza rozwojowa:
Faza fenologiczna rozwoju borówki została określona na podstawie obserwacji oraz sumy temperatur aktywnych (SAT). Obliczono ją jako sumę wszystkich średnich temperatur dobowych przekraczających 5°C, liczonych od początku stycznia. Biorąc pod uwagę sumę temperatur aktywnych oraz układ temperatur podawanych w prognozach pogody, można na ich podstawie w przybliżeniu określić w jakiej fazie rozwojowej będą rośliny za kilka dni (tab.1).

Tabela 1. Aktualna i przewidywana faza rozwojowa borówki na podstawie sum temperatur aktywnych powyżej 5°C

Data 25.04. Przewidywana suma aktywnych temperatur/faza fenologiczna za 9 dni (04.05.)
Suma aktywnych temperatur (SAT 5°C) 389,4 543,4
faza fenologiczna odmiany wczesne 40% otwartych kwiatów
(BBCH 64)
koniec kwitnienia, opadanie wszystkich płatków korony (BBCH 69)
odmiany średniowczesne faza różowego pąka (BBCH 54) faza białego pąka. Kwiaty są zamknięte, zaś płatki korony osiągają barwę białą (BBCH 55)


 Ocena fazy fenologicznej borówki została przeprowadzona na dwóch odmianach: ‘Bluecrop’ i ‘Patriot’ na plantacji położonej w województwie lubelskim.
- Odmiany wczesne: 40% otwartych kwiatów (BBCH 64)
- Odmiany średniowczesne: faza różowego pąka/biały pąk (BBCH 54).
 W tym sezonie obserwowane jest duże przyspieszenie wegetacji. Rozwój borówki jest uzależniony od warunków pogodowych. Kilka dni z niższymi temperaturami (w granicach 10- 16°C) nieco „wyhamowało” wegetację borówki. Obecnie odmiany średniowczesne dopiero znajdują się w fazie różowego pąka. Natomiast odmiany wczesne znajdują się w fazie pełni kwitnienia. Na podstawie opracowanego zestawienia można stwierdzić, że rośliny borówki wysokiej odmian średniowczesnych rozpoczną kwitnienie za około 10 dni.
 Przewidywana faza rozwojowa:
Faza fenologiczna rozwoju borówki została określona na podstawie obserwacji oraz sumy temperatur aktywnych (SAT). Obliczono ją jako sumę wszystkich średnich temperatur dobowych przekraczających 5°C, liczonych od początku stycznia. Biorąc pod uwagę sumę temperatur aktywnych oraz układ temperatur podawanych w prognozach pogody, można na ich podstawie w przybliżeniu określić w jakiej fazie rozwojowej będą rośliny za kilka dni (tab.1).
Na plantacjach należy wykonać lustracje pod kątem chorób grzybowych pędów. Z próby 100 losowo wybranych pędów z różnych części plantacji, zanotować liczbę pędów porażonych. W przypadku szarej pleśni porażenie powyżej 5% świadczy o dużym zagrożeniu infekcją dla rozwijających się kwiatów. Natomiast przy antraknozie porażenie powyżej 10% pędów stanowi próg zagrożenia i konieczne jest wykonanie zabiegów chemicznych kwiatów.
 W okresie początek kwitnienia/kwitnienie należy wykonać kolejne zabiegi przeciwko szarej pleśni oraz chorobom pędów. Z preparatów biologicznych przy niskiej presji ze strony grzyba powodującego szarą pleśń można zastosować Serenade ASO - zabiegi od fazy białego pąka co 7- 10 dni. Wśród produktów „klasycznych” na uwagę zasługuje wielozadaniowa Luna Sensation 500 SC. Produkt ten na bardzo wysokim poziomie zabezpiecza plantacje przed rdzą, szarą pleśnią, antrakznozą i mączniakiem. Stosować ją należy w dawce 0,6-0,8 l/ha. Maksymalnie 2 zabiegi w sezonie.
 Niepokojąca jest niewielka populacja dzikich gatunków owadów zapylających, dlatego ważne jest wprowadzanie hodowlanych owadów zapylających na plantacje. Pszczoły miodne należy wprowadzać, gdy 10% kwiatów borówki jest rozwiniętych, natomiast trzmiele ziemne lub murarki ogrodowe wprowadza się przed rozpoczęciem kwitnienia. W przypadku korzystania z rodzin pszczelich należy skosić wszystkie rośliny konkurencyjne (szczególnie kwiaty mniszka lekarskiego), które są chętniej odwiedzane przez ten gatunek owadów niż kwiaty borówki.
 Warto zadbać o dobre zapylenie. W tym celu można zastosować jeden z atraktantów o działaniu przywabiającym owady zapylające na plantacje.

PORZECZKA CZARNA

 Większość odmian jest w fazie kwitnienia.
- Najbardziej zaawansowane jest ono u odmian wczesnych i średnio wczesnych jak Tisel, J. Kopania, Tiben, Ben Gairn.
- Odmiany późne są na początku kwitnienia (Ruben).
 Na plantacjach stwierdza się obecność gąsienic zwójek liściowych. Zaleca się wykonanie zabiegów zwalczających, uwzględniając okres prewencji.
 Na plantacjach zaobserwowano występowanie przędziorka chmielowca, którego w okresie kwitnienia można zwalczać przy okazji ograniczania wielkopąkowca porzeczkowego preparatem zawierającym fenpiroksymat w dawce 1,5 l/ha. Zabieg powinno się wykonać po oblocie pszczół.
 Z uwagi na zapowiadane deszcze warto zabezpieczyć krzewy w okresie kwitnienia przed szarą pleśnią Luna Sensation w dawce 0,6 l/ha.
 Na plantacjach, realizujących program minimum pozostałości należy w okresie kwitnienia zastosować zabieg preparatem Serenade ASO w dawce 8 l/ha.

TRUSKAWKA

Przed kwitnieniem należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę przeciwko szarej pleśni, antraknozie, mączniakowi oraz białej i czerwonej plamistości liści. Wraz ze wzrostem temperatury oraz dużą wilgotnością zagrożenie infekcjami grzybowymi będzie rosło.
 Proszę szczególną uwagę zwrócić na odmiany ‘Rumba’, ‘Roxana’ i ‘Alba’. To odmiany szczególnie podatne na białą plamistość liści. Do ochrony można włączyć już ZATO 50 WG, który zabezpiecza plantację również przed mączniakiem prawdziwym. W tym przypadku odmianami wrażliwymi są ‘Elsanta’, ‘Darselect’ oraz ‘Elegance’. Ochrona chemiczna przeciwko białej plamistości i mączniaka prawdziwego truskawki podatnych odmian konieczna jest szczególnie w uprawach pod osłonami, ponieważ nawet minimalne porażenie wiosną, może przyczynić się do masowego rozprzestrzeniania choroby.
 Na plantacjach przykrytych płaskimi osłonami zwrócić należy uwagę na nasady liści, gdyż mogą one być porażone już przez szarą pleśń. Obecnie obserwujemy niski poziom ryzyka infekcją.Jeśli kondycja roślin jest poprawna i nie obserwuje się gnicia roślin, zapobiegawczo warto sięgnąć po preparaty biologiczne np. SERENADE ASO w dawce 8 l/ha. Produkt należy stosować zapobiegawczo i wykorzystać w warunkach niskiej presji patogenów lub jako element strategii atyodpornościowej w celu wprowadzenia do programu substancji o innym mechanizmie działania.
 Na plantacjach rozpoczynających kwitnienie rozpocząć program przeciwko szarej pleśni fungicydami kontaktowymi (np. Pomarsol Forte 80 WG). W przypadku występowania gnicia lub pleśnienia (na ten moment dotyczy to właściwie plantacji okrywanych agrowłóknin – fot.3) proszę wykonać zabieg preparatami systemicznymi. Przy dużej presji i kwitnieniu wskazane jest zastosować już środek LUNA SENSATION. Produkt ten może być stosowany dwukrotnie w sezonie w dawce 0,8 l/ha. Można go stosować do ochrony przeciwko szarej pleśni, mączniakoPrzed kwitnieniem i na początku kwitnienia w celu sprawdzenia obecności chrząszcza kwieciaka malinowca (fot.4) należy pobrać 4 próby po 50 kwiatostanów i strząsać obecne chrząszcze na płytkę. Należy też zwracać uwagę na obecność uszkodzeń liści (okrągłe małe dziurki) i pąków kwiatowych (przegryzione szypułki. Progiem zagrożenia i sygnałem do wykonania zabiegu są 2 znalezione chrząszcze na 200 kwiatostanów. Zabiegi przeciwko kwieciakowi malinowemu należy wykonywać, gdy pojawią się pierwsze chrząszcze po rozluźnieniu się pąków w kwiatostanach. DECIS MEGA 50 EW należy stosować w dawce 0,25 l na hektar. Należy przestrzegać okresu prewencji.
 Na plantacja obserwowane są również zwójki liściowe. Zabieg należy wykonać zanim gąsienice oprzędą liście, ponieważ gdy larwy zaczną się przepoczwarczać będzie nieskuteczny. Zabiegi przed kwitnieniem można wykonać w oparciu o wspomniany już DECIS MEGA.Zabiegi przed kwitnieniem można wykonać w oparciu o wspomniany już DECIS MEGA.

eg

źródło: informacja prasowa z dnia 30 kwietnia 2018 r. BAYER

Zdjęcia do artykułu

Fot. 1 i 2 Odmiany Patriot (z lewej) i Bluecrop w dniu 23 kwietnia br.
Fot. 3 Gnijące ogonki liściowe w uprawie truskawki pod płaskimi osłonami.
Fot. 4 Uszkodzony, podcięty pąk w wyniku złożenia jaja przez kwieciaka malinowca.

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure