Ochrona roślin

28 Grudzień 2017

Praktyczne szkolenia

Jak wygląda szkolenie INNVIGO w praktyce? Przykładem może być jedno ze spotkań technicznych, które odbyło się jesienią na polach doświadczalnych w Krościnie Małej na Dolnym Śląsku.

Uczestnikami byli przedstawiciele handlowi firmy Flora Praszka. Pierwsza część polegała na wizytacji doświadczeń ścisłych i miała na celu zaprezentowanie skuteczności rozwiązań herbicydowych w rzepaku, stosowanych w układzie przedwschodowym, powschodowym lub zabiegów sekwencyjnych. Uczestnicy poznali w praktyce zagadnienia związane z kompatybilnością biologiczną mieszanin herbicydów z różnych grup oraz łączenia herbicydów z regulatorami wzrostu, służącymi do poprawy pokroju rzepaku. Po prezentacji polowej w drugiej części omówione zostały takie tematy, jak: stosowanie regulatorów wzrostu i herbicydów o charakterze korygującym zachwaszczenie w rzepaku, zalety i wady substancji czynnych herbicydów do zbóż, używanie mieszanin zbiornikowych w zależności od warunków, zabiegi sekwencyjne, ochrona w przypadku występowania form odpornych chwastów jedno- i dwuliściennych. Kolejnymi ważnymi tematami była analiza wpływu formulacji środków na skuteczność zabiegów oraz omówienie wpływu stosowania herbicydów w płodozmianie na wywoływanie presji selekcyjnej na odporność chwastów.

Każdorazowo takie spotkanie przynosi znaczną dawkę praktycznej wiedzy, jak również możliwość konsultacji ze specjalistami prowadzącymi liczne doświadczenia oraz doradztwo w zakresie diagnostyki zagrożeń i doboru odpowiednich preparatów. Jednym z prowadzących jest Andrzej Brachaczek, Dyrektor ds. badań i rozwoju w INNVIGO – ekspert i prawdziwy pasjonat rolnictwa. Jak powiedział po szkoleniu: – Przynajmniej raz na tydzień prowadzę tego typu szkolenia – to wynika nie tyle z obowiązku, co z pasji.

O bardzo dużym zapotrzebowaniu na działalność edukacyjną, jaką prowadzi INNVIGO, świadczą wypowiedzi osób, które mają okazję brać udział w szkoleniach, ale także na co dzień korzystają ze wsparcia i doświadczenia eksperckiego – a następnie przekazują zdobytą wiedzę swoim klientom.

Piotr Woźniak z firmy Flora Praszka zdradził, z jakimi problemami styka się w swojej pracy i co mu dają spotkania szkoleniowe, w których uczestniczy: – Rolnicy najczęściej zwracają się do nas – sprzedawców, doradców – z pytaniami praktycznymi o sprawy, których nie można wyczytać z etykiet preparatów: czyli o możliwości mieszania, stosowania w skrajnych przypadkach, skrajnych dawkach, w różnych fazach. To jest wiedza praktyczna, której mogliśmy dziś w polu dotknąć. Mam duże doświadczenie, bo pracuję w tej branży prawie 20 lat, a zawsze czekam z niecierpliwością na takie spotkanie, bardzo mnie to interesuje. A nasi nowi pracownicy mogą uzyskać tutaj ogromną ilość wiedzy.

Karol Szymula z oddziału firmy Chemirol, mieszczącego się w Nowym Stawie na Żuławach, tak opowiadał: – Zajmujemy się sprzedażą środków ochrony roślin oraz kompleksowym zaopatrzeniem rolnictwa. Stawiamy na doradztwo rolnicze i szkolenia – przede wszystkim dlatego, że chcemy dostarczyć rolnikom jak najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z wieloma firmami producenckimi i koncernami, między innymi z INNVIGO. To bardzo dobry partner, ponieważ możemy liczyć nie tylko na zaopatrzenie w środki ochrony roślin, ale przede wszystkim korzystać ze szkoleń i precyzyjnego doradztwa w zakresie technologii ochrony upraw. Dział badań i rozwoju wspiera nas na każdym kroku, w trakcie spotkań dyskutujemy o bieżących problemach występujących na polu, wymieniamy się spostrzeżeniami, szukamy rozwiązań i przekazujemy je naszym klientom.

Wiesław Zator od kilkunastu lat jest doradcą w prudnickim oddziale firmy Flora. Po szkoleniu podzielił się swoimi wrażeniami: – Mieliśmy kolejne spotkanie z Andrzejem Brachaczkiem, przedstawicielem INNVIGO – w polu, w praktyce. Andrzej zawsze przygotuje coś ciekawego, nowego. Na dzisiejszych „manewrach polowych” mieliśmy do czynienia ze środkami ochrony rzepaku – herbicydami i fungicydami. Widzieliśmy, jak choroby grzybowe atakują rzepak, jak się rozwijają i rozprzestrzeniają oraz co w naszej ofercie jest najbardziej skuteczne. Przedstawiciele biorący udział w tym szkoleniu będą w stanie przekazać rolnikom te wiadomości. Poprzez to, że my jesteśmy bogatsi w wiedzę, skorzysta również końcowy odbiorca naszych środków i usług, czyli rolnik.

macka

źródło: mat. pras. Innvigo

Zobacz także więcej artykułów z tej kategorii

Facebook