Ważne informacje

Ochrona roślin

Rozwój działalności diagnostycznej PIORiN

„Wspólny cel jednoczy ludzi. Razem łatwiej jest pokonywać przeszkody i trudności.” Takim przesłaniem Główny Inspektor Andrzej Chodkowski podsumował spotkanie kierowników laboratoriów wojewódzkich i wojewódzkich inspektorów ochrony roślin, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Centralnym Laboratorium GIORiN w Toruniu.

W trakcie dwudniowego spotkania omawiano znaczenie diagnostyki fitosanitarnej w działalności Inspekcji, kierunki rozwoju laboratoriów oraz identyfikowano stojące przed nimi wyzwania. Szczególną uwagę poświęcono certyfikacji eksportowej polskich towarów roślinnych. Podkreślono, że dzięki właściwemu merytorycznemu i technicznemu przygotowaniu oraz dużemu zaangażowaniu kadry laboratoriów, Inspekcja potwierdza bezpieczeństwo fitosanitarne przesyłek, zgodnie z wymaganiami krajów importujących. Aktualnym wyzwaniem diagnostycznym są badania roślin na obecność organizmów szkodliwych, które w Polsce nie mają statusu kwarantannowego. Prowadzenie tych badań, zgodnie z przepisami nowych odbiorców polskich produktów roślinnych, np. Chin czy Tajlandii, wymaga od laboratoriów PIORiN rozszerzania zakresu analitycznego i wdrażania nowych metod badawczych.

Wśród omawianych zagadnień, sporo uwagi poświęcono nowelizacji normy ISO/IEC 17025 oraz nowym regulacjom Unii Europejskiej, które wprowadzają istotne zmiany w wymaganiach wobec urzędowych laboratoriów zdrowia roślin.

Pozytywnie oceniono współpracę w ramach sieci laboratoriów PIORiN, wskazując potrzebę stałego doskonalenia wiedzy i warsztatu pracy. Szczególnie ważnym zadaniem,  wymagającym połączenia sił diagnostów i inspektorów fitosanitarnych jest podtrzymywanie stanu ciągłej gotowości do reagowania na wystąpienie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia roślin.

am

Źródło: PIORiN

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure