Ochrona roślin

Sesja rady EPPO w Paryżu

W Paryżu w ub. tygodniu odbyła się doroczna Sesja Rady Europejsko-Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO). W obradach wzięli udział delegaci z 36 krajów regionu EPPO. Polskę reprezentowały Teresa Stachowicz – Dyrektor Generalny GIORiN i Mirosława Konicka – Dyrektor Centralnego Laboratorium GIORiN.

Podczas obrad omawiano dotychczasowe rezultaty prac wielu gremiów roboczych EPPO oraz priorytety działań w najbliższych latach. Rada przyjęła kolejne standardy określające metody inspekcji i badań laboratoryjnych pod kątem organizmów szkodliwych, ważnych dla upraw w naszym regionie klimatycznym, a także skutecznych metod ich zwalczania. Rozmowy dotyczyły także przygotowań do obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin w 2020 r.

Ważnym punktem obrad był wybór nowego Dyrektora Generalnego EPPO. Spośród trzech kandydatów, większością głosów powołano na to stanowisko pana Niko Horn z Holandii, który swoje stanowisko obejmie z początkiem 2019 r.

Na seminarium zorganizowanym bezpośrednio po zakończeniu Sesji Rady w ramach sieci EUPHRESCO, delegaci mieli okazję zapoznać się z możliwościami i korzyściami zastosowania teledetekcji w ochronie roślin, pozwalającej na wczesne wykrycie porażenia upraw rolniczych czy lasów przez choroby i szkodniki.

 

am

Źródło: PIORiN

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure