Ochrona roślin

Spotkanie z producentami i eksporterami owoców

Przedstawiciele Związku Sadowników RP, Krajowego Związku Grup Producenckich, Stowarzyszenia „Unia Owocowa” i Freshmazovia spotkali się w styczniu br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie z Głównym Inspektorem i przedstawicielami tej jednostki. Podstawowym celem spotkania było zapewnienie i utrzymanie wysokiej jakości produktów pochodzenia roślinnego oferowanego na rynku krajowym oraz w eksporcie. Omówiono bieżącą sytuację na rynku owoców i warzyw ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z utrzymaniem oraz otwieraniem nowych miejsc sprzedaży dla polskich owoców.

Podczas spotkania podkreślono, że niezwykle ważne jest zapewnienie, aby produkowane oraz eksportowane produkty roślinne miały zapewnioną wysoką jakość oraz były wytworzone zgodnie ze standardami oczekiwanymi przez odbiorców. Zaakcentowano potrzebę dalszej współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, eksporterami i producentami w celu osiągniecia i utrzymania założonych celów. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że zacieśnianie takiej współpracy jest niezwykle ważne i korzystne.

Dyskutowano również o wyzwaniach, jakie w przyszłości czekają podmioty zaangażowane na rynku owoców i warzyw. Dodatkowo w ocenie uczestników spotkania niezwykle ważne jest prowadzenie kampanii informacyjnych oraz organizowanie szkoleń wśród producentów roślin w celu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji.

 

am

Źródło: PIORiN

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure