Ochrona roślin

Wyzwania i możliwości dla służb zdrowia roślin

O przygotowaniach do realizacji zadań określonych w nowych rozporządzeniach UE w sprawie zdrowia roślin oraz urzędowych kontroli debatowano podczas posiedzenia szefów służb zdrowia roślin państw członkowskich UE, które odbyło się w styczniu w Brukseli. Dyskutowano o aktualnym stanie przygotowań do wdrożenia nowego prawa i podjęciu dalszych niezbędnych działań na szczeblu wspólnotowym i krajowym. Nowe regulacje, które wejdą w życie w grudniu 2019 roku stawiają wiele nowych wymagań, ale dają także większe możliwości wdrożenia bardziej skutecznych działań, celem ograniczania zagrożeń dla zdrowia roślin.

Omawiano m.in. wnioski z konferencji międzynarodowych, poświęconych poważnemu zagrożeniu dla rolnictwa i środowiska naturalnego Europy, jakie stanowi bakteria Xylella fastidiosa. Uznano, że konieczne jest poszukiwanie dodatkowych metod wsparcia wysiłków służb zdrowia roślin, w celu ograniczenia występowania i zapobiegania dalszego rozprzestrzeniania się tego agrofaga.

Wszystkie delegacje pozytywnie oceniły możliwość korzystania z wsparcia finansowego z budżetu UE, udzielanego państwom członkowskim na działania kontrolne i zwalczanie ognisk organizmów szkodliwych dla roślin, szczególnie w sytuacjach wystąpienia nagłych zagrożeń.

Istotnym tematem było także wyznaczenie Europejskich Laboratoriów Referencyjnych Zdrowia Roślin. Stosowne rozporządzenie UE zostanie wkrótce przyjęte przez Komisję, a następnie Parlament Europejski. Zgodnie z projektem rozporządzenia, do końca 2018 r. zostanie wyznaczonych 5 laboratoriów referencyjnych, które zakresem swojego działania będą obejmować weryfikację wyników badań uzyskiwanych w krajowych laboratoriach referencyjnych zdrowia roślin.

 

am

Źródło: PIORiN

 

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure