Portrety edukacyjne

09 Sierpień 2016

Przebieg procesu chorobowego powodowanego przez bakterie

Sprawdź jak może dojść do infekcji bakteryjnej, a następnie do rozwoju groźnej choroby na Twojej plantacji. Gruntownie poznaj swojego wroga.

Infekcja

Bakterie na roślinę-gospodarza "przybywają" najczęściej wraz z kroplami wody, które roznosi wiatr. Deszcz padając na wyciek bakteryjny na porażonej roślinie zabiera i przenosi patogena na miejsca zdrowe. Bakterie, które są odpowiedzialne za wywoływanie chorób kwiatów są przenoszone przez owady zapylające.

W przenoszeniu bakterii swój udział ma także człowiek oraz używane przez niego narzędzia. Praca chociażby z jednym chorym organizmem może spowodować porażenie wielu innych, zdrowych roślin przy braku odpowiedniej dezynfekcji.

Infekcja jest czasem od zetknięcia się bakterii z rośliną, aż do momentu nawiązania kontaktu pasożytniczego. Może zajść tylko w obecności wody, dlatego tak ważne w praktyce ogrodnicznej jest chociażby unikanie zwilżania liści podczas podlewania. Bakteria musi się dostać do miejsca, w którym będzie mogła wniknąć do wnętrza rośliny. Drogami infekcji mogą być:

  • miejsca nie pokryte kutykulą (włośniki, miodniki, znamiona słupków)
  • naturalne otwory (aparaty szparkowe, hydatody, przetchlinki)
  • rany

Inkubacja

W tym okresie bakterie intensywnie się rozmnażają i rozprzestrzeniają w roślinie. Jest to czas, gdy patogenu nie widać gołym okiem, ale wewnątrz roślina już choruje. Bakterie wydzielają enzymy rozkładające ściany komórkowe porażonej rośliny, a następnie odżywiają się ich zawartością. Okres inkubacji trwa od kilku dni do kilku miesięcy. Po nim przychodzi czas na ...

Symptomacja

Czyli okres, w którym pojawiają się objawy chorobowe. U bakterii można je podzielić na:

  • przebarwienia - "tłuste" ciemnozielone plamy, potem szarzejące
  • więdnięcia - bakterie niszczą naczynia wiązek przewodzących
  • zniekształcenia - powstawanie narośli np. na korzeniach
  • nekrozy - kończą się mokrą zgnilizną, a gnijące tkanki często nieprzyjemnie pachną lub kończą się zgorzelami (na suchych i zdrewniałych organach)

Warunki sprzyjające bakteriozom

Rozwojowi bakterioz sprzyja wysoka wilgotność powietrza oraz obecność kropel wody. Woda jest środowiskiem, które zapewnia bakteriom przeżycie, a obecność wiatru pozwala na gwałtowne rozprzestrzenianie się patogenu. Również wysoka temperatura sprzyja przyśpieszeniu procesów życiowych u większości znanych bakterii.

Zobacz także więcej artykułów z tej kategorii

Facebook