Portrety edukacyjne

14 Październik 2016

Rozmnażanie grzybów

Grzyby to sprawcy wielu chorób roślin ogrodniczych. Czy wiesz jak się rozmnażają? Poznaj różnicę między rozmnażaniem płciowym i bezpłciowym u tej grupy patogenów.

Rozmnażanie płciowe (generatywne)

To stadium zwane jest doskonałym i dzieli się na 3 fazy:

  1. plazmogamię - w procesie kopulacji łączy się plazma dwóch komórek różnej płci, w wyniku czego powstaje komórka posiadająca dwa jądra
  2. kariogamię - dwa jądra obecne w komórce zlewają się ze sobą, powstaje jedno jądro o podwójnej liczbie chromosomów
  3. mejozę - jądro diploidalne ulega podziałowi redukcyjnemu i wraca do stanu haploidalnego

Gamety grzybów bardziej prymitywnych są ruchliwe. Z kolei u bardziej rozwiniętych (większość sprawców chorób roślin) są niezdolne do ruchu. Wiele grzybów nie wytwarza żadnych organów płciowych. Ich rolę pełnią najczęściej komórki wegetatywne. Efektem procesu płciowego jest zawsze zygota. Rozmnażanie płciowe ma miejsce zazwyczaj 1 raz w roku. W jego wyniku powstaje najczęściej teleomorfa, która jest zdolna do zimowania.

Rozmnażanie bezpłciowe (wegetatywne)

Drugi sposób rozmnażania jest nazywany niedoskonałym. W czasie sezonu wegetacyjnego do rozmnażania bezpłciowego dochodzi często kilkukrotnie, co znacznie zwiększa zasięg i nasilenie patogenu. Grzyby wykształciły kilka sposobów wegetatywnego rozmnażania. Oto one:

  • pączkowanie (drożdże)
  • fragmentacja ciała (grzybni)
  • podział komórek na komórki siostrzane
  • wytwarzanie zarodników - najczęściej spotykane w przyrodzie; kształt, barwa, wielkość zarodników i sposoby ich tworzenia się zależą od gatunku

Zobacz także więcej artykułów z tej kategorii

Facebook