Ważne informacje

Portrety edukacyjne

Szkodniki kapusty przed zbiorem cz. 1

Późna kapusta głowiasta biała i czerwona, kapusta pekińska i brukselska, przeznaczona do przechowywania, powinny być chronione przed zbiorem przed wieloma szkodnikami. Przede wszystkim tymi, które w przechowalni będą żerować i rozwijać się dalej.

Śmietka kapuściana

Drugie pokolenie pojawia się w połowie czerwca i zazębia się z trzecim, które występuje na przełomie lipca i sierpnia. Szkody wyrządzają larwy (białe, beznogie, długości do 7 mm). Larwy drugiego i trzeciego pokolenia żerują przede wszystkim w głównych nerwach liści (kapusta głowiasta, pekińska, główka kapusty brukselskiej) obniżając ich wartość konsumpcyjną i handlową. Niewielki procent larw uszkadza korzenie i szyjkę korzeniową.

Ochrona. Zwalczać chwasty, których kwiaty wabią samice. Nie zakładać plantacji w pobliżu upraw długo kwitnących (koniczyna, facelia). Najskuteczniejsza jest metoda chemiczna. Opryskiwanie wykonywać na podstawie monitoringu. Nalot samic na plantację monitoruje się za pomocą pułapki zapachowej. Na plantacji należy ustawić dwie pułapki na takiej wysokości, aby dolna część pojemnika znajdowała się około 10 cm nad roślinami.

Piętnówka kapustnica

Gąsienice po wylęgu są jasnożółte, następnie zielone lub brunatne do czarnych. Młode gąsienice żerują na powierzchni liści, wygryzając duże okrągłe otwory (brzegi i nerwy są nienaruszone). Następnie wgryzają się do główek, które zanieczyszczone odchodami gniją.

Błyszczka jarzynówka

Gąsienice są zielone lub zielonożółte, do 30 mm długości. Żerują pojedynczo. Dziurawią liście i przy masowym wystąpieniu powodują gołożery. Podobnie jak piętnówki wgryzają się do główek kapusty i są wtedy trudne do zwalczenia.

Rolnice

Na przełomie lata i jesieni mogą spowodować istotne straty. Są to szarobrunatne gąsienice, długości około 50 mm. Nocą wychodzą na powierzchnię i uszkadzają nadziemną część roślin (główki, liście).

Ochrona. Niszczenie chwastów z rodziny kapustowatych przed ich zakwitnięciem ogranicza nalot motyli na plantacje. Zabieg insektycydem wykonać na najmłodsze stadia gąsienic – jest skuteczniejszy. Zabieg zwalczania rolnic należy przeprowadzić w późnych godzinach wieczornych – gąsienice wychodzą z ziemi na powierzchnię.

macka

Zdjęcia do artykułu

Larwa śmietki kapuścianej – objawy żerowania. dr Maria Rogowska
Larwa śmietki żerująca w główce kapusty. dr Maria Rogowska
Żerowanie larw śmietki kapuścianej – II i III pokolenie. dr Maria Rogowska
Gąsienica piętnówki kapustnicy. dr Maria Rogowska
Kapusta brukselska uszkodzona przez gąsienicę błyszczka jarzynówka. dr Maria Rogowska
Główka kapusty pekińskiej zniszczona przez gąsienicę błyszczka jarzynówka. dr Maria Rogowska
Rolnica przed wzgryzieniem się do główki. dr Maria Rogowska
Gąsienica rolnicy dr Maria Rogowska

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure