Ważne informacje

Technika

ThermoMesh - mapy temperatury i wilgotności

ThermoMesh to nowatorski, bezprzewodowy system do pomiaru i monitoringu parametrów temperatury oraz wilgotności w uprawie szklarniowej warzyw, opracowany przez polską firmę InviNets. System przekazuje, jak te parametry zmieniają się w czasie oraz przestrzeni. Dane są przekazywane na portal internetowy w formie liczb, wykresów oraz wizualizacji – mapy temperatury i wilgotności w obiekcie uprawowym. 

Głównym elementem systemu ThermoMesh są bezprzewodowe sensory. Mają one wbudowany mikroprocesor, czujniki temperatury i wilgotności, radio oraz baterie, dzięki czemu są „samowystarczalne” i mogą monitorować warunki panujące w obiekcie bez instalowania dodatkowej infrastruktury.

Nadajnik radiowy sensora na otwartej przestrzeni ma zasięg 200 m, zaś w budynkach jest porównywalny do mocnego routera WiFi. Komunikacja odbywa się bez zakłóceń, ponieważ nadajniki sensorów są tak skonfigurowane, by wykorzystywać nieużywane kanały WiFi na paśmie 2,4 GHz. Moduł radiowy sensorów jest zgodny ze standardem IEEE 802.15.4., a podłączenie sensora do Internetu jest banalnie proste.

Rolę bramy komunikacyjnej dla sensorów pełni koncentrator. Ma on odbiornik radiowy, za pomocą którego ściąga informacje nadawane przez sensory. Zebrane informacje są następnie przekazywane na jeden z kilku możliwych sposobów. Najprostszą opcją jest przesyłanie ich do naszego portalu w chmurze. Aby zobaczyć informacje zebrane przez sensory, należy wejść na stronę internetową portalu. Dane wysyłane przez sensory do koncentratora oraz przez koncentrator do portalu są bezpiecznie zaszyfrowane. Koncentrator może przekazywać pakiety informacji odebranych z sensorów na dowolny adres IP i port. Koncentrator zasilany jest z sieci energetycznej. Można go używać wszędzie, gdzie dostępne są gniazdka elektryczne.

Ostatnim elementem systemu ThermoMesh jest portal, który pomaga analizować zebrane dane. Pokazuje on wykresy oraz mapy temperatury i wilgotności dla obiektów, w których rozłożone są czujniki. Pozwala też skonfigurować alarmy, które uruchomią się, gdy jakiś parametr odbiegnie od normy. Portal jest dostarczany w postaci serwisu internetowego, który bardzo ułatwia i przyspiesza wdrożenie systemu.

am

 

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure