Technika

08 Sierpień 2017

Zarządzaj zdalnie

ProdFlow to oprogramowanie do zarządzania uprawami. Pozwala rejestrować wszystkie czynności wykonywane na polu w specjalnym dzienniku.

Dzięki programowi na bieżąco można kontrolować potencjał i koszty związane z daną uprawą. ProdFlow jest zintegrowany z programami TraceFlow (zarządzanie produkcją) i EuroFlow (zarządzanie sprzedażą). Zapewnia identyfikowalność każdego produktu i kontrolowanie kosztów z nim związanych na każdym etapie.

W ProdFlow dochodzi do automatycznej wymiany danych z dostawcami środków ochrony roślin, stacjami meteorologicznymi oraz GPS-em. Użytkownik za pomocą programu może generować raporty i eksportować je, np. do Excela.

macka

Zobacz także więcej artykułów z tej kategorii

Facebook