XXVI Wystawa Rolnicza w Częstochowie

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na XXVI Wystawę Rolniczą w Częstochowie w dniach 02-03 września 2017 r.

W PROGRAMIE:
- TARGI: nasienne, paszowe, pszczelarskie,
- WYSTAWY: Polska Nauka Rolnicza, Maszyny i Narzędzia Rolnicze, Przedsiębiorczość, Odnawialne Źródła Energii i Mikroinstalacje, Zabytkowe Maszyny Rolnicze, Drobny Inwentarz,
- Prezentacja Instytucji Rządowych i Agencji Rolniczych,
- Prezentacja Sieci Na Recz Innowacji w Rolnictwie i Na Obszarach Wiejskich,
- Prezentacja Lokalnych Grup Działania,
- Prezentacja Zagród Edukacyjnych,
- Festiwal Produktów Tradycyjnych i Lokalnych
- KIERMASZE: rolnictwa ekologicznego, kwiatów i krzewów ozdobnych, produktów rolno-spożywczych
- Występy Zespołów Folklorystycznych.

Facebook