Kalendarium

Powrót
Kościerzyn
26.05 - 27.052018

Targi Rolniczo - Ogrodnicze Kościerzyn

XXVIII Targi Rolniczo – Ogrodnicze w Kościerzynie - gmina Wróblew, pow. sieradzki, woj. łódzkie - to impreza dwudniowa organizowana w dniach 26 -27 maja 2018 roku. Głównym celem przyświecającym ich organizacji jest transfer wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i technologicznych w rolnictwie oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z dziedziny wiedzy rolniczej
W programie przewidujemy prezentację i promocję nowości techniki i technologii rolniczej oraz ogrodniczej i techniki budowlanej. Nieodłączne elementy imprezy to promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego, w tym występy zespołów regionalnych a także pokazy i prezentacje pracy maszyn i konkursy:
- MASZYNA TARGÓW 2018
- BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE – realizowany przez KRUS
Podczas targów prowadzimy doradztwo i konsultacje w zakresie:
- PROW na lata 2014 - 2020
- minimalnych wymagań wzajemnej zgodności
- kredytowania rolnictwa, podatków w rolnictwie, przetwórstwa i usług dla rolnictwa
- technologii produkcji rolniczej
- ekologii , ochrony środowiska i OZE
Dużym zainteresowaniem cieszą się kiermasze kwiatów i urządzeń do ogrodu, regionalnej żywności, sprzętu gospodarstwa domowego, oraz wydawnictw ŁODR.

Skomentuj to wydarzenie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure