Kalendarium

Powrót
Hotel Gołębiewski, Karpacz
22.05 - 24.052019

Warzywa i Owoce Miękkie jest patronem.

XXII Międzynarodowe Sympozjum Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków „Branża sokownicza dziś i jutro”

W programie między innymi:

interesujące prezentacje ważnych dla branży tematów dotyczących rynku surowców, półproduktów i wyrobów gotowych

- trendy, innowacje techniczne i technologiczne oraz zmiany legislacyjne
- wymiana informacji i doświadczeń dotyczących branży sokowniczej
- dyskusje panelowe i kuluarowe

Uczestnicy sympozjum:
- ponad 200 gości z Polski i zagranicy
- przedstawiciele administracji państwowej
- przedstawiciele świata nauki i prasy
- członkowie KUPS
- przedstawiciele firm współpracujących z branżą

Wykładowcy:

- krajowi i zagraniczni prelegenci
- praktycy z wiodących firm sokowniczych
- naukowcy z uznanych ośrodków akademickich i instytutów badawczych zajmujący się rynkiem i technologią

Skomentuj to wydarzenie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure