V Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych w Warszawie

V Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych w Warszawie

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie miała miejsce konferencja naukowa w ramach V Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. Naukowcy z różnych ośrodków badawczych z kraju i zza granicy przedstawiali wyniki swoich badań w formie wykładów i posterów.

Trendy żywieniowe wśród konsumentów i ich wpływ na rynek owoców i warzyw

Konferencja rozpoczęła się w Auli Kryształowej SGGW, gdzie tematyka wystąpień skupiała się głównie na dostosowaniu sposobu produkcji warzyw i owoców do obecnie panujących trendów wśród konsumentów. Wystąpienie Pani prof. dr hab. Elvyry Jariene z Litwy (VMU Agricultural Academy) otwierało sesje plenarną i dotyczyło wpływu sposobu uprawy na akumulacje  związków biologicznie czynnych i przeciwnowotworowych w bulwach ziemniaków o kolorowym miąższu. Następnie, Pani dr inż. Monika Mieszczakowska-Frąc z IO w Skierniewicach dotykała tematu „Aktualnych trendów i technologii przetwórstwa owoców i warzyw”. Podczas wystąpienia tematem przewodnim był trend powrotu do naturalności, do produktów lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych. W globalnym ujęciu trend kupowania produktów rodzimego pochodzenia nazywamy „etnocentryzmem konsumenckim”. Pani dr zwracała również uwagę na bardzo dużą świadomość konsumencką dzięki której warzywa i owoce postrzegane są przez pryzmat ich prozdrowotnych składników. Pani prof. dr hab. Iwona Wawer z PWSZ Krosno w swoim wystąpieniu omawiała „Problemy współczesnej fitoterapii”. Tematem przewodnim był problem ekstrakcji substancji z materiałów roślinnych oraz ich syntetyczne odpowiedniki. Kolejnym tematem podczas sesji plenarnej były „Zmieniające się oczekiwania konsumentów wobec żywności i ich implikacje dla rozwoju rynku owoców i warzyw” – wykład wygłaszała Pani dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans reprezentująca gospodarzy spotkania. Podczas wystąpienia omawiana była fascynacja konsumentów produktami „mini”, czyli mini owoce, mini warzywa, a także to na co konsument zwraca uwagę na opakowaniu produktu. Pani dr odpowiada na pytanie „Co wpływa na nasze procesy decyzyjne? Warzywa i owoce na plakatach i w dyskusji

Po przerwie obiadowej udaliśmy się na prezentacje posterów, a było co oglądać  i o czym dyskutować, gdyż naukowcy przygotowali 74 plakaty w czterech różnych sekcjach tematycznych, sekcji sadownictwa, sekcji warzywnictwa i roślin leczniczych, sekcji genetyki, fizjologii i biotechnologii roślin, a także sekcji roślin ozdobnych, dendrologii i kształtowania terenów zieleni.  Najwięcej posterów dotyczyło warzywnictwa i sadownictwa. Konferencje wieńczyły wystąpienia ustne w poszczególnych sekcjach tematycznych. Więcej informacji wkrótce.

Tutaj krótka relacja wideo

Marcin Wieczyński

Komentarze

WiOM Warzywa i Owoce Miękkie

Czerwiec2020

KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE