Dzwonek  Czytaj prenumeratę już od 159 zł  Skorzystaj

Niezłe siano z kapusty

Niezłe siano z kapusty

Choć uprawa kapusty należy do najpopularniejszych w Polsce i na świecie, jej ceny w ostatnich latach nie rekompensowały kosztów produkcji. Jaki jest bieżący rok?

Kapusta znana była już w czasach starożytnych, współcześnie jest spotykana niemal we wszystkich rejonach świata. Jej łączne zbiory w 2014 r., podobnie jak w poprzednich latach, szacowane były na ok. 74 mln ton, a areał upraw na ok. 2,4 mln ha. Najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem uprawnym jest kapusta biała. Od lat głównym producentem kapusty są Chiny, których udział w światowych zbiorach tego gatunku sięga 40–50%. Na drugim miejscu plasują się Indie z udziałem na poziomie 12–15%. Kapusta uprawiana jest na dużą skalę także w Rosji, Korei, Japonii, Ukrainie i Indonezji.
W Unii Europejskiej plony kapusty (przede wszystkim białej, ale też czerwonej, włoskiej i pekińskiej) w 2014 r. zbliżyły się do 3,7 mln ton i były nieznacznie wyższe niż w dwóch poprzednich latach. Łączna powierzchnia upraw od dłuższego czasu sukcesywnie się obniża. Jeszcze w 2011 r. przekraczała 100 tys. ha, a w 2014 r. wynosiła już tylko 94 tys. ha. Głównym producentem tego gatunku w Unii Europejskiej jest Polska. Zbiory w naszym kraju stanowią, w zależności od roku, ok. 31–34% plonów Wspólnoty i w 2014 r. wynosiły 1156 tys. ton, a w 2015 r. szacowane są na 1100 tys. ton (ze względu na utrzymujące się od dłuższego czasu susze, wielkość ta z pewnością nadal jest zawyżona). Więcej w numerze 11/2015 WiOM, s. 22-25.  Łukasz Zaremba

Podobne artykuły

WiOM Warzywa i Owoce Miękkie

WiOM 08/2022

magazine cover image KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE

PogodaPoznań

temp. min./max.

29°C/33°C