Wapń nie dotarł tam, gdzie trzeba

Wapń nie dotarł tam, gdzie trzeba

Skutki suszy –  niedoboru wapnia – w postaci suchej zgnilizny wierzchołkowej są nagminne na plantacjach pomidora i papryki oraz tipburn m.in. na kapuście pekińskiej.

Czasami mimo jesiennego i wiosennego wapnowania rośliny mogą wykazywać objawy niedoboru Ca. Dlaczego? Przy zbyt dużych dawkach nawozów potasowych i azotu w formie amonowej rośliny mają trudności z pobraniem wapnia obecnego w roztworze glebowym. Nadmierna koncentracja kationów jednowartościowych K+ i NH4+ powoduje antagonizm jonowy w stosunku do kationów Ca+2. Dlatego nawożenie powinno bazować przede wszystkim na analizach gleby.

W uprawie gatunków wrażliwych na niedobory wapnia źródłem azotu powinna być forma saletrzana (NO3), która dodatkowo stymuluje pobieranie wapnia. Pozytywnie na pobieranie i transport Ca w roślinie wpływa też bor, którego dostępność i pobieranie są mocno uzależnione od odczynu. Szybka reakcja na niedobory jest możliwa tylko w formie nawożenia dolistnego.

Gorąco i sucho

Wapń jest transportowany w roślinie biernie, zgodnie z gradientem przepływu wody. Gdy transpiracja jest zatrzymana lub znacznie ograniczona, nie ma transportu wapnia.

Niedostateczna wilgotność gleby lub podłoża jest również czynnikiem sprzyjającym chorobom fizjologicznym – tipburn, suche zgnilizny – powiązanym z wapniem.

Przypominamy zasady nawożenia dolistnego wapniem
  • nie wykonywać oprysku podczas słonecznej pogody i przy wysokiej temperaturze,
  • najlepsze warunki do zabiegu to dni pochmurne lub późne popołudnia albo wcześnie rano,
  • wysoka wilgotność powietrza opóźnia odparowanie wody z powierzchni liścia, a tym samym polepsza absorpcję wapnia przez tkanki,
  • stosować dużą ilość cieczy roboczej na hektar (500 do 1000 litrów), aby dokładnie pokryć nią całe liście i owoce,
  • stosować Ca w formie chelatu – najlepiej przyswajalnej przez rośliny – ADOB® Ca IDHA do nawożenia dolistnego i fertygacji. Na warzywa kapustne należy wykonać 3–4 zabiegi, ostatni 3 tygodnie przed zbiorem; dawka 0,5–0,8 kg/ha; 300–500 l cieczy/ha. Warzywa psiankowate – 3 zabiegi, w dawce 0,4–0,6 kg/ha (300–500 l cieczy/ha).
  • przestrzegać zalecanego przez producenta stężenia roztworu innych nawozów wapniowych. Zazwyczaj jest to 1–1,5% dla saletry wapniowej i 1,0% dla chlorku wapnia (dla młodszych roślin do 0,7%),
  • dokarmianie można łączyć z niektórymi zabiegami ochrony roślin pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań na opakowaniu pestycydu,
  • opryski wykonywać dyszami drobnokroplistymi.
Zebrałeś, oddaj

Przykładowo, kapusta pekińska na wyprodukowanie 1 tony główek potrzebuje około 1 kilograma wapnia, czyli przy bardzo wysokim plonie 100 t z 1 ha potrzeby pokarmowe kapusty względem tego składnika wynoszą 100 kg Ca. Odpowiada to dawce 50 mg Ca/dm3 gleby w warstwie ornej.

Katarzyna Wójcik (na podst. materiałów dr. Piotra Chohury)

Komentarze

WiOM Warzywa i Owoce Miękkie

Maj 2020

KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE

PogodaPoznań

temp. min./max.

9°C/16°C