Wspólne zainteresowanie – cebula

Wspólne zainteresowanie – cebula

Mimo niedzieli, wczoraj w Chełmiczkach w gospodarstwie Sławomira Stanka było tłoczno. Tak ostatnio potrafi przyciągać tylko cebula.

Firma Enza Zaden zaprezentowała swoje odmiany w ilościach hurtowych. U gospodarza w tym roku była m.in. odmiana Bonus wysiewana w różnych terminach. Również ta odmiana (wśród innych) była uprawiana z rozsady. Bonus jest odmianą wczesną w typie hiszpańskim, wysoko plonującą. Z kolei odmiana Medusa, łacząca cechy typu japońskiego i hiszpańskiego jest około 5–7 dni późniejsza niż Bonus. Cebule zawierają więcej suchej masy. Firma ma w ofercie także odmianę Novista – wczesy rijnsburger do długiego przechowywania oraz Bruce – wyróżniającą się wysoką zawartością suchej masy.

– Ruby Star to nowa cebula rijnsburger o czerwonej łusce polecana do długiego przechowywania – zachwalał Piotr Pietrzak. Wystawiona była również inna odmiana o czerwonej łusce – Rubillion.

Yara dla cebuli

Jeśli chodzi o nawożenie, to już w cebuli za nami. Teraz możemy wyciągać wnioski. Do przedwegetacyjnego nawożenia cebuli firma poleca YaraMila Complex ze względu na brak chlorków, 8-proc. zawartość siarki, polifosforanową formę fosforu, dwojaką formę azotu – również saletrzaną.

– W celu zwiększenia tolerancji roślin cebuli na stemphylium, warto stosować nawóz Kristaleaf Foto – zalecał Wojciech Kopeć. Dzięki wysokiej zawartości magnezu poprawia on kondycję starszych liści najczęściej porażanych przez tę chorobę.

Ważny dla cebuli wapń posypowo w postaci Unika Calcium trzeba było zastosować do połowy czerwca, a dolistnie – Calcinit do początku załamywania szczypioru.

Polecany artykuł
05.08.2019
Czas rozpocząć sezon

Do coraz częściej planowanej fertygacji firma poleca serię YaraTera (Kristalony i Calcinit). Do nawożenia dolistnego rekomendowany jest nawóz Brassitrel Pro (N, Ca, Mg, B, Mn, Mo).

Intermag dla cebuli

Jan Kurzyński przedstawił linię biopreparatów Bactim. Na początku – Bactim Starter – preparat do zaprawiania nasion – poprawia wschody i wzrost najmłodszych roślin. Zawiera bakterie z rodzajów: Azotobacter, Azosprillum, Bacillus i Pseudomonas fluorescens.

Bactim Vigor jest przeznaczony do aplikacji doglebowych i jak sama nazwa mówi sprzyja wzrostowi i rozwojowi roślin, dzięki obecności grzybów mikoryzowych, bakterii i promieniowców, grzybów ryzosferowych i drożdży.

W przypadku konieczności zwalczania nicieni warto zastosować Bactim Receptor. Ograniczenie uszkodzeń korzeni przez nicienie zwiększa również odporność roślin na choroby systemu korzeniowego.

Azelis dla cebuli

Jednym z produktów firmy Azelis jest nawóz azotowy Perlka. – Chemicznie jest to cyjanamid wapnia CaCN2, zawierający 19,8% N i 50% CaO – powiedział Jacek Ceglarski. Perlka ma postać granulowaną – ciemne, prawie czarne granule.

Zanim azot zawarty w cyjanamidzie będzie dostępny dla roślin, musi przejść wiele reakcji chemicznych w glebie – dochodząc do formy amonowej i azotanowej (saletrzanej) pobieranych przez rośliny.

Związki chemiczne powstające podczas tych reakcji są silnie toksyczne, czyli następuje swoista dezynfekcja gleby. Perlka ogranicza liczbę chwastów, patogenów (m.in. Alternaria, Colletotrichum, Phytophthora, Pythium, Verticillium, Fusarium), ślimaków, opuchlaków i drutowców.

Z powodu tej swoistej fitotoksyczności po stosowaniu Perlki musi być zachowana karencja do siewu/sadzenia warzyw. Ustalono, że na każde 100 kg Perlki na hektar należy zachować 2–3 dni karencji. Nawóz należy wymieszać z glebą na głębokość 10 cm.

Dodatkową zaletą Perlki jest jej odkwaszające działanie, ponieważ przy zawartości CaO wynoszącej 50% wpływ tego nawozu na odczyn może być już zauważalny.

Bioagris dla cebuli

Polyversum zawiera niepatogeniczny grzyb Pythium oligandrum, będący pasożytem niektórych gatunków grzybów chorobotwórczych. Zasiedla strefę korzeniową roślin, eliminując grzyby chorobotwórcze. Jednocześnie stymuluje wzrost roślin. Polyversum to nie tylko przeciwdziałanie ordzawieniu pietruszki. Działa też na różowienie korzeni. Najlepiej i najtaniej zastosować go zapobiegawczo – w dawce – 150–200 g/ha. Jeśli musimy działać już interwencyjnie, dawkę trzeba zwiększyć do 250–300 g/ha.

– Do cieczy użytkowych fungicydów, insektycydów i nawozów dolistnych warto dodawać Protector – polecał Szczepan Grochowski. To naturalny adiuwant i protektant. Zabieg z użyciem Protectora poprzedzający stosowanie herbicydów, powoduje wytworzenie woskowej warstwy ochronnej na roślinach cebuli, zapobiegającej fitotoksyczności herbicydu.

Katarzyna Wójcik

Komentarze

WiOM Warzywa i Owoce Miękkie

Maj 2020

KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE

PogodaPoznań

temp. min./max.

8°C/12°C