Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa

Innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa

Pod takim hasłem odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5 grudnia br. konferencja, podczas której instytucje resortu rolnictwa miały okazję zaprezentować realizowane przez siebie projekty, zakwalifikowane do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w wyniku rozstrzygnięcia pierwszego konkursu otwartego w ramach strategicznego programu badań i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG”.

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, otwierając konferencję stwierdził, że resort rolnictwa odniósł niemały sukces, gdyż w wyniku I konkursu dofinasowanych będzie 28 projektów na łączną kwotę 150 mln zł, z czego osiem na kwotę 50 mln zł dotyczy szeroko pojętego rolnictwa. – Nasze projekty, finansowane ze środków tego programu, są dużym wsparciem w realizacji założeń Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i wpisują się bezpośrednio w priorytety Planu dla Wsi – powiedział R. Zarudzki. Z kolei minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił, że polska wieś i rolnictwo w celu wykorzystania swojego pełnego potencjału pilnie wymagają innowacji oraz wsparcia ze strony nauki i leży to w interesie całego społeczeństwa. Musi wzrosnąć tempo wdrażania efektów badań naukowych do praktyki rolniczej, tak aby odpowiadały one tempu zmian zachodzących we współczesnym świecie.

Przedstawione podczas konferencji projekty dotyczą szerokiego spektrum zagadnień. Wśród nich znalazł się również FITOEXPORT – projekt realizowany przez konsorcjum, któremu przewodniczy Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jak podkreśliła Janina Butrymowicz, zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium, celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności na obecnych poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców i usprawnienie kontroli realizowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Warunkiem dostępu polskich towarów pochodzenia roślinnego do zagranicznych rynków jest sprawnie działający system nadzoru nad zdrowiem roślin i bezpieczeństwem żywności, również w aspektach takich jak potwierdzona nieobecność w kraju pochodzenia upraw GMO i nadzór nad chemiczną ochroną roślin oraz certyfikacja eksportowa. Rocznie PIORiN wydaje około 2,2 mln paszportów roślin na towary wprowadzane na obszar Wspólnoty oraz 70 tys. świadectw fitosanitarnych na przesyłki eksportowane do państw trzecich. Sprawność i efektywność działania PIORiN jako organu urzędowej kontroli ma więc istotny wpływ na wzrost wskaźników gospodarczych, osiąganych w sektorach rolnictwa i przemysłu spożywczego.

Innowacyjne usprawnienia w kontroli realizowanej przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa przełożą się na wzrost konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych. Jak przekazał wiceminister Ryszard Zarudzki, z punktu widzenia MRiRW bardzo istotne jest szerokie rozpowszechnianie informacji o efektach projektów, gdyż wypracowane innowacyjne rozwiązania będą wpływać na kształtowanie polityki wobec szeregu problemów strategicznych. Z tego względu przewiduje się zorganizowanie forum z interesariuszami w celu śledzenia postępu prac nad projektami po upływie pierwszego roku ich realizacji.

Więcej informacji na temat konferencji oraz prezentacje dotyczące przedstawianych projektów można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/innowacje-dla-rolnictwa.

Polecany artykuł
06.12.2018
Młode ziemniaki bez badań fitosanitarnych na giełdzie? OZPW domaga się interwencji

am

Źródło: PIORiN

 

 

Komentarze

WiOM Warzywa i Owoce Miękkie

Maj 2020

KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE

PogodaPoznań

temp. min./max.

8°C/11°C