Kosztowna droga rejestracji środków ochrony roślin

Kosztowna droga rejestracji środków ochrony roślin

Zanim środek ochrony roślin trafi do obrotu, musi uzyskać specjalne zezwolenie wydawane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces nie należy do najłatwiejszych i najszybszych. Żaden środek ani zawarta w nim substancja czynna nie są zatwierdzone na zawsze.

Stoją za nim wieloletnie badania i skrupulatnie gromadzona dokumentacja, która wymaga również weryfikacji przez upoważnione do tego jednostki. Firmy fitofarmaceutyczne przeznaczają ogromne nakłady pracy i pieniędzy na wyprodukowanie pojedynczej linii produktów. Koszty te ostatecznie ponoszą również nabywcy, dla których środek ochrony roślin choć drogi, jest przecież niezbędny. 

Krok pierwszy – zatwierdzenie substancji 

Każda substancja czynna zawarta w środku ochrony musi przejść proces zatwierdzenia. W tym celu składa się złożoną dokumentację, w której omawiane są następujące kryteria: skuteczność, istotność metabolitów (toksykologiczna, ekotoksykologiczna lub środowiskowa), skład, metody analityczne, wpływ na zdrowie ludzi, los i zachowanie substancji w środowisku (trwałość, bioakumulacja, możliwość przemieszczania się w środowisku na duże odległości, toksyczność), ekotoksyczność, oznaczenie pozostałości oraz los i zachowanie w wodach podziemnych. Wraz z dokumentacją, skróconą i pełną, producent substancji czynnej składa specjalny wniosek o zatwierdzenie do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy. Ocenę wniosku może przeprowadzić wspólnie kilka państw członkowskich w systemie współsprawozdawców. Pierwsze zatwierdzenie uzyskuje się na okres nieprzekraczający 10 lat, a przedłużenie pozwala na stosowanie przez kolejne 15 lat. 

Read the premium article as a subscriber.

WiOM Warzywa i Owoce Miękkie

Maj 2020

KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE

PogodaPoznań

temp. min./max.

9°C/16°C