Dzwonek  Czytaj prenumeratę już od 159 zł  Skorzystaj

Uczyli się o murarce

Uczyli się o murarce

W szkole w Sichowie Dużym (woj. świętokrzyskie) odbyły się zajęcia edukacyjne poświęcone murarce ogrodowej. Kampania „Budujemy populację owadów zapylających”, realizowana przez firmę Sumi Agro Poland dociera w tym roku do nowej grupy odbiorców, którą stanowią uczniowie szkół rolniczych.

Budowanie odpowiedniej postawy młodzieży wobec ochrony owadów zapylających jest priorytetowym założeniem realizowanej kampanii. Wybrane szkoły rolnicze otrzymały w tym roku skrzynie z gniazdami murarki ogrodowej. Dzięki temu uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów i osoby odwiedzające szkołę mogą zobaczyć jak żyje i pracuje ta dzika pszczoła, bohaterka akcji „Budujemy populację owadów zapylających”.

2 czerwca br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym (woj. świętokrzyskie) odbyły się zajęcia edukacyjne, które poprowadził dr Dariusz Teper, specjalista ds. pszczół, adiunkt w Pracowni Zapylania Roślin, Zakładu Pszczelnictwa w Puławach − jednostki należącej do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Zapylanie kwiatów roślin uprawnych jest jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtańszym czynnikiem plonotwórczym. Liczebność dzikich pszczół maleje, co jest wynikiem:

 • zatruć pszczół środkami ochrony roślin;
 • obecnością ogromnych areałów monokulturowych upraw;
 • brakiem miedz i zadrzewień śródpolnych;
 • niszczeniem roślinności ruderalnej;
 • wypalaniem traw i zarośli wiosną.

Dr Teper omówił również możliwości wzbogacania bazy pożytkowej pszczół, a szczególną uwagę zwrócił na murarkę ogrodową, wymieniając jej zalety. Pszczoła ta:

 • oblatuje około 150 gatunków roślin, w tym niemal wszystkie uprawne;
 • zimuje w stadium imago, co sprawia, że nie wymaga wiosennej inkubacji;
 • okres jej lotu pokrywa się z czasem największego zapotrzebowania na owady zapylające w przyrodzie;
 • w każdej komórce gniazdowej gromadzi średnio 200 mg pyłku;
 • mimo posiadania żądła jest całkowicie nieagresywna;
 • hodowla jest stosunkowo łatwa i nie wymaga wysokich nakładów finansowych;
 • jest to nasz rodzimy gatunek.

Ekspert ds. pszczół przekazał też informacje dotyczące hodowli murarki ogrodowej, zwracając uwagę na prawidłowe przygotowanie skrzynek gniazdowych i materiału gniazdowego w postaci rurek z pociętej trzciny. Średnica wewnętrzna rurek o długości od 10 do 15 cm powinna wynosić 6−8 mm. Pociętą trzcinę należy wiązać w pęczki po 70−80 sztuk, wykładając o 1/3 mniej rurek trzcinowych w stosunku do liczby wystawionych kokonów. Rozmieszczając kolonię murarek w sadzie ze względu na dość krótki zasięg lotu pszczół kolonie najlepiej jest ustawiać w kilku punktach sadu. Jeżeli w pobliżu sadu znajdują się wiatropylne drzewa jak: orzechy włoskie, topole, graby, buki itp.; kolonia murarek powinna być oddalona o co najmniej 200 m od tych roślin. Do dobrego zapylenia 1 ha sadu jabłoniowego, gruszowego czy plantacji porzeczek potrzeba ok. 1000 kokonów murarki ogrodowej. Z kolei w przypadku sadów wiśniowych i czereśniowych liczba ta wynosi od 2000 do 3000 kokonów – udzielał praktycznych wskazówek prelegent. 

Na zakończenie zajęć dr Teper przeprowadził konkurs wiedzy o pszczołach, zadając pytania sprawdzające wiadomości przekazane na lekcji. Dla laureatów konkursu firma Sumi Agro przygotowała nagrody w postaci opasek fitness z zegarkiem. Ponadto każdy uczestnik zajęć otrzymał od Sumi Agro Poland zestaw edukacyjny, zawierający m.in. broszurę „Budujemy populację owadów zapylających” .

 Piotr Mazur, dyrektor szkoły zwrócił uwagę na edukacyjny charakter znajdujących się na terenie szkoły skrzyń z gniazdami murarki ogrodowej. Uczniowie są bardzo zainteresowani owadami, które otrzymaliśmy od firmy Sumi Agro Polad, obserwują życie tych pszczół. Jeden z naszych podopiecznych pytał nawet o możliwość wynajęcia gniazd na czas kwitnienia sadów wiśniowych w gospodarstwie, z którego pochodzi. Uczestnictwo w przedsięwzięciu realizowanym przez firmę Sumi Agro Poland jest ciekawym doświadczeniem poznawczym, nie tylko dla uczniów naszej szkoły, ale też dla nauczycieli. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy brać aktywny udział w tej kampanii, wzbogacającej wiedzę o owadach zapylających – ich ochronie, hodowli i znaczeniu – podkreślił P. Mazur. 

Źródło: materiały prasowe firmy Sumi Agro Poland

Podobne artykuły

WiOM Warzywa i Owoce Miękkie

WiOM 08/2022

magazine cover image KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE

PogodaPoznań

temp. min./max.

29°C/33°C