Wskazówki od PIORIN-u

Wskazówki od PIORIN-u

Wiosną zaczyna się intensyfikacja prac polowych. Rolnicy zaczynają stosować środki ochrony roślin. O czym należy pamiętać przy ich stosowaniu?

Stosując środki ochrony roślin należy unikać sytuacji stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.  Wykonując zabiegi należy zadbać także o uniknięcie znoszenia ś.o.r. na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu.

Integrowana ochrona roślin

Stosując ś.o.r. profesjonalni użytkownicy powinni uwzględniać wymogi integrowanej ochrony roślin. Zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin.

Producent powinien przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin wykorzystać wszelkie dostępne działania aby ograniczyć stosowane pestycydy. Zaleca się prowadzić działania monitorujące w uprawie. Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest również ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu. W szczególności dotyczy to owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych

Stosuj tylko legalne i zarejestrowane ś.o.r.

Do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń. Na stronie ministerstwa dostępne są także etykiety środków, których zapisów należy bezwzględnie przestrzegać. 

Środki ochrony roślin stosuj w odpowiednich warunkach

Użytkownicy profesjonalni muszą przestrzegać wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin tj. m.in. zachowywać minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów. Na terenie otwartym środki ochrony roślin można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

Maciej Kania

Komentarze

WiOM Warzywa i Owoce Miękkie

Czerwiec2020

KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE