Copa Cogeca o strategii bioróżnorodności: stawianie wozu przed koniem

Copa Cogeca o strategii bioróżnorodności: stawianie wozu przed koniem

Stawianie wozu przed koniem. Tak unijne organizacje rolnicze skupione w Copa-Cogeca podsumowują dotychczasowe prace Komisji Europejskiej nad strategią różnorodności biologicznej. Krytykują m.in. obowiązkowe wyłączanie 10% gruntów z produkcji rolniczej oraz  ograniczenie stosowania środków ochrony roślin.

Komisja Europejska pracuje obecnie nad strategią różnorodności biologicznej do 2030. Będzie ona potem podstawą do ustalenia stanowiska Unii Europejskiej w tych sprawach podczas negocjacji światowych podczas, których Bruksela przedstawi swoje zobowiązania.  Zdaniem Copa-Cogeca obecnie rozważane podejście stanowi uzasadniony powód do obaw dla wszystkich europejskich rolników i spółdzielni rolniczych. 

W ostatniej wersji dokumentu można przeczytać, że „Rolnicy, rybacy, leśnicy, właściciele i użytkownicy gruntów są w centrum tej strategii: są oni kluczowymi podmiotami w ochronie bioróżnorodności, a jednocześnie czerpanie z niej bezpośrednich korzyści." Ale zdaniem unijnych organizacji rolniczych strategia stara się uwzględnić jak najwięcej elementów dotyczących różnorodności biologicznej, ale wyraźnie brakuje w niej refleksji nad społeczno-gospodarczymi konsekwencjami realizacji tych celów. Co więcej ocena skutków realizacji celów bioróżnorodności jest traktowana dopiero jako drugi krok strategii. Dla rolników jest to stawianie wozu przed koniem. 

Więcej na www.topagrar.pl

Warzywa zalegają w magazynach. Rolnicy nie mogą ich sprzedać

Komentarze

WiOM Warzywa i Owoce Miękkie

Czerwiec2020

KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE