Kiedy wyższa składka emerytalno-rentowa?

Kiedy wyższa składka emerytalno-rentowa?

Jestem rolnikiem ubezpieczonym z mocy ustawy w KRUS. Do końca lipca br. prowadziłem z małżonką gospodarstwo rolne o powierzchni 49 ha przeliczeniowych. Zapłaciłem w terminie składkę emerytalno-rentową podstawową za cały III kwartał br. za siebie 282 zł i tyle samo za żonę. Od 1 sierpnia br. sąsiad wydzierżawił mi dodatkowo 5 ha przeliczeniowych umową dzierżawy na 10 lat. Umowa została zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków. Czy w III kwartale 2019 r. będę za siebie i żonę musiał opłacić wyższą składkę emerytalno-rentową? Ile będę musiał zapłacić?

Zgodnie z art. 17 ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2019 r., poz. 299 ze zm.), składka miesięczna na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za każdego ubezpieczonego wynosi 10% emerytury podstawowej (emerytura podstawowa to 938 zł 97 gr od 1 marca 2019 r. do 29.02.2020 r.). Ponadto rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych, opłaca dodatkową składkę miesięczną w wysokości 12% emerytury podstawowej – w przypadku, gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych. Od 1 sierpnia br. powiększył pan powierzchnię gospodarstwa rolnego do 54 ha przeliczeniowych, zobowiązany jest więc do opłacenia za siebie i żonę za sierpień i wrzesień składki dodatkowej, o której mowa wyżej. Za dwa miesiące w III kwartale br. (za sierpień i wrzesień) winien pan za siebie zapłacić 226 zł (113 zł × 2 miesiące) i tyle samo za żonę. W przypadku zmiany obszaru użytków rolnych gospodarstwa rolnego powodującego zmianę wymiaru dodatkowej składki miesięcznej rolnikowi obowiązanemu do opłacenia tej składki KRUS wydaje decyzję w tej sprawie. Powinien pan jak najszybciej zgłosić w KRUS zmianę powierzchni gospodarstwa rolnego i przedłożyć zawartą umowę dzierżawy.

Maciej Kania
źródło: na pytania odpowiada Ewa Jaworska-Spicak – ekspertka KRUS

Komentarze

WiOM Warzywa i Owoce Miękkie

Maj 2020

KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE

PogodaPoznań

temp. min./max.

8°C/11°C