KRIR: Potrzeba elastycznego podejścia do terminów stosowania nawozów naturalnych

KRIR: Potrzeba elastycznego podejścia do terminów stosowania nawozów naturalnych

Zmiany klimatu wymuszają adaptacje stosowanej agrotechniki. Potrzeba uelastycznienia wiosennych terminów stosowania nawozów stanowi jeden z kluczowych problemów przeglądu i weryfikacji programu azotanowego, za czym optują rolnicy.

Terminy stosowania nawozów wedle prawa


30 stycznia 2020 r., KRIR wystąpił o wprowadzenia na stałe przepisów, które umożliwiłyby stosowanie nawozów naturalnych niezależnie od pory roku, lecz w zależności od warunków pogodowych i glebowych. W odpowiedzi MRiRW przekazało następujące informacje:

Aby uwzględnić pewne niespodziewane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie działalności rolniczej, przepisy ust. 3 rozdziału 1.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz.U. z 2018 r. poz.1339) - tzw. programu azotanowego - umożliwiają podmiotom, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, dokonanie nawożenia w terminach późniejszych niż te określone w Tabeli 1 programu azotanowego, jednak nie później niż do dnia 30 listopada. Możliwość ta ma zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby lub wystąpienia suszy rolniczej, którą obserwowaliśmy w 2019 roku.
Przepis ust. 3 rozdziału 1.3. programu azotanowego nie wymaga wydawania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowej zgody. Producent rolny samodzielnie ocenia, uwzględniając panujące lokalnie niekorzystne warunki pogodowe, czy istnieje potrzeba dłuższego okresu nawożenia tj. do 30 listopada. W przypadku wystąpienia warunków pogodowych opisanych ww. przepisach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie ma podstaw do zastosowania sankcji wobec działań podjętych przez rolnika.

MRiRW widzi potrzebę uelastycznienia wiosennych terminów stosowania nawozów


MRiRW poinformowało jednocześnie, że obserwuje zmiany klimatu wymuszające już teraz np.: wydłużony termin jesiennego nawożenia oraz pojawiające się wnioski rolników o zmianę terminów wiosennego stosowania nawozów zgodnie z programem azotanowym. W związku z powyższym kwestie uelastycznienie wiosennych terminów stosowania nawozów będą według MRiRW jedną z kluczowych spraw do podjęcia w ramach przeglądu i weryfikacji programu azotanowego, który podlega przeglądowi co 4 lata, a najbliższy powinien zakończyć się w 2022 r.

Działanie bez czekania


Nowa Komisja Europejska dostrzega „potrzebę podejmowania takich działań, aby regulacje były ukierunkowane i łatwe do przestrzegania oraz by nie pociągały za sobą niepotrzebnych obciążeń regulacyjnych". Resort Rolnictwa skierował więc do Komisarza ds. Rolnictwa UE pismo nie czekając na zakończenie prac nad aktualizacją programu azotanowego. Informuje w nim o potrzebie elastycznego podejścia przy wiosennym stosowaniu nawozów już w bieżącym roku. Według KRIR dotychczasowe przepisy ustawy azotanowej są bardzo ogólne, a Komisja Europejska oraz Trybunał Sprawiedliwości UE wymagają wprowadzenia konkretnych terminów kiedy rolnicze wykorzystanie nawozów jest zakazane.

oprac. am
Źródło: KRIR

Komentarze

WiOM Warzywa i Owoce Miękkie

Czerwiec2020

KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE