Renta rolnicza a dodatkowe zatrudnienie

Renta rolnicza a dodatkowe zatrudnienie

Pobieram rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy. Słyszałem, że zmianie uległy kwoty przychodów, decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu renty. Od stycznia 2019 r. chciałbym podjąć zatrudnienie, aby dorobić do renty, ale tak, aby KRUS mi jej nie zmniejszył ani nie zawiesił.

W świetle przepisów ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2017, poz. 2336 ze zm.), część uzupełniająca renty rolniczej ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu w przypadku osiągania dodatkowych przychodów z tytułu wykonywania działalności, podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Od 1 grudnia 2018 r. uległy zmianie kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent, które wynoszą:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 3206 zł 20 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia 5954 zł 30 gr.

Oznacza to, że część uzupełniająca pana renty (renta będzie wypłacana przez KRUS w pełnej wysokości) nie ulegnie zmniejszeniu ani zawieszeniu w przypadku podjęcia przez zatrudnienia, z którego przychód nie przekroczy kwoty 3206 zł 20 gr.

Maciej Kania
źródło: na pytania odpowiada Ewa Jaworska-Spicak – ekspertka KRUS

Komentarze

WiOM Warzywa i Owoce Miękkie

Maj 2020

KUP PRENUMERATĘ ZOBACZ E-WYDANIE

PogodaPoznań

temp. min./max.

10°C/17°C