#Powstałe popłuczyny wykorzystać do oprysku;
27. listopad 2022 08:54