Ważne informacje

Aktualności

Proponowane stawki dopłat bezpośrednich

28 września 2018 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2018 r. wyniesie 14,8 mld złotych.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

 • Jednolita płatność obszarowa – 459,19 zł/ha,
 • Płatność za zazielenienie – 308,18 zł/ha,
 • Płatność dla młodego rolnika – 175,62 zł/ha,
 • Płatność dodatkowa – 178,01 zł/ha,
 • Płatność do bydła – 293,04 zł/szt.,
 • Płatność do krów – 373,70 zł/szt.,
 • Płatność do owiec – 101,39 zł/szt.,
 • Płatność do kóz – 54,78 zł/szt.,
 • Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) – 721,04 zł/ha,
 • Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) – 360,52 zł/ha,
 • Płatność do roślin pastewnych – 438,71 zł/ha,
 • Płatność do chmielu – 2129,87 zł/ha,
 • Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1065,89 zł/ha,
 • Płatność do buraków cukrowych – 1495,63 zł/ha,
 • Płatność do pomidorów – 3320,78 zł/ha,
 • Płatność do truskawek – 1054,35 zł/ha,
 • Płatność do lnu – 486,12 zł/ha,
 • Płatność do konopi włóknistych – 235,26 zł/ha,
 • Płatność do tytoniu – Virginia – 3,50zł/kg,
 • Płatność do tytoniu - pozostały tytoń – 2,46 zł/kg,

macka

źródło: ARiMR

Zobacz także

Zobacz wszystkie

POZOSTAŁE TYTUŁY WYDAWNICTWA

Hortpress Sp. z o. o. | Realizacja Azure