StoryEditor

Proponowane stawki dopłat bezpośrednich

03.10.2018., 11:38h
28 września 2018 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2018 r. wyniesie 14,8 mld złotych.

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

 • Jednolita płatność obszarowa – 459,19 zł/ha,
 • Płatność za zazielenienie – 308,18 zł/ha,
 • Płatność dla młodego rolnika – 175,62 zł/ha,
 • Płatność dodatkowa – 178,01 zł/ha,
 • Płatność do bydła – 293,04 zł/szt.,
 • Płatność do krów – 373,70 zł/szt.,
 • Płatność do owiec – 101,39 zł/szt.,
 • Płatność do kóz – 54,78 zł/szt.,
 • Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) – 721,04 zł/ha,
 • Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) – 360,52 zł/ha,
 • Płatność do roślin pastewnych – 438,71 zł/ha,
 • Płatność do chmielu – 2129,87 zł/ha,
 • Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1065,89 zł/ha,
 • Płatność do buraków cukrowych – 1495,63 zł/ha,
 • Płatność do pomidorów – 3320,78 zł/ha,
 • Płatność do truskawek – 1054,35 zł/ha,
 • Płatność do lnu – 486,12 zł/ha,
 • Płatność do konopi włóknistych – 235,26 zł/ha,
 • Płatność do tytoniu – Virginia – 3,50zł/kg,
 • Płatność do tytoniu - pozostały tytoń – 2,46 zł/kg,

macka

źródło: ARiMR

04. październik 2023 04:53