StoryEditorWIADOMOŚCI ZE ŚWIATA

Holandia poprze reformę nawadniania w Ukrainie

21.12.2022., 09:00h
MKHMKH

Holandia zapewni wsparcie w realizacji projektów odbudowy oraz modernizacji systemów nawadniania w Ukrainie. Zostało to ogłoszone przez Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy.

Ogłoszone zostało to przez Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy w wyniku spotkania z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Królestwa Niderlandów w Ukrainie Jennesem de Molem.

Podczas spotkania strony omówiły możliwości współpracy i dalszy plan działania w celu realizacji projektów renowacji i modernizacji systemów nawadniania, a także reformy zarządzania i zrównoważonego użytkowania tych systemów.

- Mimo wojny Ministerstwo Rolnictwa przeprowadza reformę zarządzania systemami nawadniania. Naszym celem jest skuteczne wdrożenie tej reformy. Poszukujemy partnerów do wprowadzenia na Ukrainie najlepszych praktyk światowego doświadczenia – powiedział wiceminister Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy Witalij Hołownia.

Jennes de Mol potwierdził zainteresowanie Holandii wspólnymi projektami i zapewnił, że rząd Holandii będzie szukał możliwości wsparcia finansowego, rozwoju stosunków międzypaństwowych w sektorze rolnym, w szczególności w nawadnianiu.

- Będziemy wdzięczni Holandii za pomoc w opracowaniu i realizacji projektów odbudowy systemu melioracyjnego, realizacji nowych innowacyjnych projektów melioracji na Ukrainie, pozyskania funduszy UE i WB, innych darczyńców – dodał Witalij Hołownia.

image
SPOTKANIA WiOM

Nawadnianie cebuli – jakie rozwiązanie od firmy Ha-Dwa-O?

Ukraińcy aktywnie realizują reformę melioracyjną

Tymczasem ukraińscy rolnicy aktywnie angażują się w realizację reformy systemu melioracyjnego w kraju – 14 grudnia powstała już druga organizacja użytkowników wód łącząc w sobie 8 odeskich przedsiębiorstw, które nawadniają grunty rolne w miejscowym systemie nawadniania (rejon izmailski).

Gospodarstwa te nawadniają ponad 1 tysiąc ha gruntów rolnych, na których uprawia się głównie zboże ozime, grykę, ziemniaki i pomidory. Uwzględniając fakt, że sami rolnicy bezpośrednio utrzymują systemy melioracyjne, oni mogą przyciągać inwestycje w celu dalszej odbudowy infrastruktury melioracyjnej i zwiększenia powierzchni nawadniania.

Teraz ten system nawadniania obejmuje obszar ponad 10 tysięcy hektarów, z czego nawadnia się tylko nieco ponad 1 tysiąc hektarów gruntów rolnych. To oznacza dla miejscowych rolników realne perspektywy zwiększenia obszaru nawadniania, a tym samym zwiększenia plonów na tych gruntach.

Stworzenie takiej organizacji pozwala miejscowym rolnikom ochronić własne uprawy przed suszą, erozją gleby w warunkach zmian klimatycznych, pogorszeniem stanu ekologicznego zasobów wodnych, poprawić stan ekologiczny terytorium. Oprócz tego to pomoże:

  • oszczędzić zasoby naturalne poprzez wprowadzenie technologii oszczędzania wody i energii,
  • zautomatyzować proces nawadniania,
  • zmniejszyć koszty zaopatrzenia w wodę do nawadniania,
  • zwiększyć powierzchni nawadniania oraz zachować grunty rolne.
  • Co ważne przy obecnym stopniu inflacji, to pomoże zmniejszyć koszty produkcji i zwiększy rentowność przedsiębiorstw.

mkh

fot. envato.elements

19. maj 2024 10:02