StoryEditorBudżet 2023

Budżet 2023 – na paliwo rolnicze przeznaczono 1,3 mld zł

07.11.2022., 08:00h
WKWK

Resort rolnictwa pokazał szczegółową listę wydatków na przyszły rok. Sam budżet na rolnictwo zwiększony ma być aż o 11%. Na paliwo rolnicze będzie przeznaczona kwota 1,3 mld zł. Będą także pieniądze na rewaloryzację rent i emerytur rolniczych.

Sejmowe komisje rolnictwa oraz finansów publicznych zakończyły pracę nad projektem budżetu na 2023 r. Z przedstawionych przez rząd informacji wynika, że wydatki na rolnictwo, rynki rolne oraz rozwój wsi wraz rezerwami celowymi wyniosą 18,6 mld zł. Dotacja na Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to 20,1 mld zł. Wydatki na obie te pozycje stanowią 5,77% wszystkich wydatków budżetowych państwa na 2023 r. Do tego dochodzą dotacje z Unii Europejskiej, które wyniosą 25,2 mld zł. Z kolei pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie PROW to 368 mln zł. Co ciekawe do tegorocznych wydatków zaliczono także Krajowy Plan Odbudowy Wsi i Odporności w kwocie 2 mld 908 mln zł.     

Zarówno sejmowa komisja rolnictwa jak i finansów publicznych pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2023 r.– Podsumowując wskazać można, że w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne i rybołówstwo łącznie mamy zaplanowany wzrost środków o ponad 11% w stosunku do roku 2022 – podsumował poseł Jerzy Małecki wiceprzewodniczący sejmowej komisji rolnictwa.

Szczegóły wydatków w przyszłorocznym budżecie MRiRW

W przesłanych przez rząd do Sejmu dokumentów wynika, że w przyszłorocznym budżecie MRiRW przewiduje następujące wydatki:

 • dopłat do ubezpieczeń  upraw i zwierząt 920 mln zł.,
 • postęp biologiczny w produkcji roślinnej 13,3 mln zł.,
 • postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej 80,8 mln zł.,
 • ochronę roślin 15 mln zł.,
 • rolnictwo ekologiczne 3,5 mln zł.,
 • funkcjonowanie agencji wykonawczej COBORU – 46,4 mln zł.,
 • dotacja dla instytutów badawczych 99,2 mln zł.,
 • system monitoringu suszy 4,9 mln zł., 
 • dopłaty do oprocentowania kredytów 312 mln zł.,
 • utylizacja padłych zwierząt 177,7 mln zł.,
 • dopłaty do materiału siewnego 75 mln zł.,
 • pomoc dla KGW 70 mln zł.,

Jakie są zaplanowane rezerwy budżetowe?

W budżecie państwa zaplanowane następujące rezerwy budżetowe przeznczone na rolnictwo:

 • dopłaty do paliwa rolniczego — 1, 340 mld zł (wydatki bez zmian);
 • rezerwa na realizację projektów UE — 10, 975 mld zł. (wydatki w 2022 r. 6, 759 mld zł),
 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 548,1 mln zł. (wydatki w 2022 r. 548,7 mln zł),
 • ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich — 200 mln zł (wydatki w 2022 r. 325 mln zł),
 • Środki dla spółek wodnych 40 mln zł (wydatki bez zmian),
 • Fundusz Gwarancji w Rolnictwie — 1 mld zł (wydatki w 2022 r. 3 mld zł).

image
Dotacje z Brukseli

25 mld euro unijnej pomocy – dotacje dla rolników nie są zagrożone?

Kwota 2,9 mld z KPO jest pod dużym znakiem zapytania

Podczas dyskusji posłowie opozycji zwrócili uwagę, że kwota 2,9 mld z KPO jest pod dużym znakiem zapytania. Podobnie jak przyszłoroczne finansowanie PROW.

– Nic na dzisiaj nie wiadomo czy te pieniądze będą – mówiła posłanka Krystyna Skowrońska z PO, która zapytała także o podwyżki dla Inspekcji Weterynaryjnej oraz wydatki na paliwo rolnicze. - W PROW mamy zaplanowane 11 mld zł na przyszły rok i nic nie wskazuje na to, żeby tych środków nie było – odpowiedział wiceminister Ryszard Bartosik, który podkreślił, że w przypadku KPO już są zbierane wnioski od rolników. A środki na ten cel będą pochodzić z budżetu państwa.

Przedstawiciel MRiRW poinformował także, że w Inspekcji Weterynaryjnej planuje się zwiększenie zatrudnienia o 1519 etatów. W rezerwie budżetowej przeznaczono na ten cel 149 mln zł. Zwiększenie wynagrodzeń (kwota 70 mln zł) planuje się także w KRUS. Da to 17% podwyżki.

Z kolei na dopłaty do paliwa rolnicze zaplanowano w budżecie państwa kwotę ponad 1 mld 300 mln zł.

- Trwają obecnie parce nad dalszym wsparciem rolników. Jeśli one będą już w takim wysokim stopniu zaawansowania, przekażemy państwu informacje, jak te prace wyglądają — zapowiedział wiceminister Ryszard Bartosik.

Budżet państwa planuje także rewaloryzację rent i emerytur rolniczych w 2023 r. Przeznaczy na to kwotę 2,4 mld zł.

 

WK

fot. envato.elemenst

19. maj 2024 10:45