StoryEditorROLA ORGANIZACJI

Co daje członkostwo w organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw?

22.12.2022., 11:30h

Organizacje producentów (OP) to kluczowy element w podtrzymaniu oraz wspieraniu wzrostu w sektorze owoców, oraz warzyw na rynku Unii Europejskiej. Jakie korzyści wynikają z bycia członkiem w OP?

Jak to się odbywa? Między innymi poprzez ukierunkowanie unijnego wsparcia finansowego dla sektora owoców i warzyw. Taki wniosek pojawił się podczas studium krajowych strategii podczas zrównoważonych programów operacyjnych w sektorze owoców i warzyw na lata 2013-2018, który opublikowała 15 grudnia 2022 roku Komisja Europejska.

Organizacje producentów = poprawa konkurencyjności

Programy operacyjne, które zostały zrealizowane przez organizacje producentów, zwiększyły atrakcyjność bycia członkiem w organizacji producentów, promowaniu koncentracji podaży, czy wprowadzaniu na rynek, zwiększaniu wartości handlowej produktów, a także w zapewnianiu dostosowania produkcji do popytu.

Dodatkowo wykazano, że programy operacyjne miały pozytywny wpływ, jeśli mówimy tu o całym sektorze owocowo warzywnym:

 • poprawa konkurencyjności,
 • ochrona i utrzymanie środowiska,
 • zapobieganie kryzysom i zarządzanie nimi.
 • wzmacnianie polityki realizując podobne cele.

Jakie korzyści płyną z bycia członkiem organizacji producentów?

Możliwości wynikające z członkostwa w OP:

 • lepsza pozycja rynkowa, marketing,
 • dostęp do maszyn do zbioru i przetwarzania,
 • korzyści finansowe i współinwestycje,
 • wymiana wiedzy,
 • pomoc techniczna,
 • lepszy dostęp do ubezpieczeń,
 • dostęp do środków, które zapewniają jakość produktu lub jego certyfikację,
 • większa odporność na zamierające się ceny.

image
Kontrowersyjny podatek cukrowy

Podatek cukrowy - czeka nas fala bankructw w polskich branżach, zarówno w sadowniczej jak i w przetwórczej

W latach 2013-2018, od 18 do 21% łącznych wydatków skierowanych było na działania mające na celu ochronę środowiska. Duża część z tych działań jest bezpośrednio skorelowana z produkcją, a środki oszczędności energii i wydajności skierowane są na transport, redukcję odpadów oraz marketing.

Jaka pomoc dla producentów w kryzysie?

Stosowane są dwa instrumenty, które mają na celu pomoc producentom w kryzysie i trudnościach. Są to wycofanie z rynku oraz ubezpieczenie zbiorów.

image
ARiMR

Wnioski o pomoc na inwestycje i dofinansowanie w ARiMR tylko do 30 grudnia

Gdzie znajduje się najwięcej uznanych organizacji?

Na rok 2020 w Unii Europejskiej istniały 1603 organizacje oraz 31 ponadnarodowych organizacji producentów.

Najwięcej uznanych organizacji producentów w tym sektorze znajduje się w:

 • Hiszpanii 527,
 • Włoszech 289,
 • Francji 220,
 • Polsce 196 i Grecji 128.

Raport z 15 grudnia 2022 roku obejmuje lata 2013-2018 – 19 krajów należących do Unii Europejskiej, w których wydatki na wszystkie organizacje producentów wyniosły 1574 miliony euro w 2018 roku. Są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania i Szwecja.

W odniesieniu do wydatków zarejestrowanych w ramach pojedynczych działań w całym okresie największe udziały miały działania wspierające:

 • planowanie produkcji z 345,9 mln euro w 2013 r. i 417,7 mln euro w 2018 r.
 • poprawa jakości produktów z kwotą 369,7 mln euro w 2013 r. i 394,3 mln euro w 2018

 

opr. Bernat Patrycja

Źródło: envato.elements

Fot: europa.eu

20. czerwiec 2024 18:37