StoryEditorROLNICTWO WĘGLOWE

Czy rozwiązaniem na zachodzące zmiany klimatyczne będzie rolnictwo węglowe?

10.12.2022., 10:00h

Rosnąca liczba populacji na świecie wymaga, aby rolnictwo czy sadownictwo produkowało coraz więcej żywności na areale, który zamiast zwiększać powierzchnie, pozostaje na tym samym poziomie, a nawet maleje. Czy rozwiązaniem tych problemów będzie rolnictwo węglowe?

Musimy poszukać nowych metod na zwiększenie produkcji żywności. Rozwiązaniem ma być rolnictwo węglowe, które zorientowane jest na regeneracji gleby. Coraz częściej słychać rozmowy, o włączaniu rolnictwa do rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Inicjatywy sektora prywatnego w tym obszarze zostały właśnie wzmocnione przez przełomową propozycje Komisji Europejskiej.

Trzykrotnie więcej węgla znajduję się w glebie, niżeli w atmosferze. Jest to bardzo ważna informacja, szczególnie z perspektywy zmian klimatycznych. Odwrócenie tych negatywnych procesów pomogłoby zahamować zmiany, tu pojawia się rolnictwo węglowe, czyli praktyki prowadzące do regeneracji gleby. Dobrze odżywiona gleba, to wzrost ilości węgla, a tym samym większym potencjał plonotwórczy.

Czym jest rolnictwo regeneracyjne?

Na rolnictwo regeneracyjne składa się zestaw praktyk, które wpływają na zwiększenie sekwestracji węgla. Jest to proces, który stanowi przeciwieństwo emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też rolnicy za takie działania powinni być nagradzani oraz stać się częścią rynku emisji.

Agreena, to firma, która działa na terytorium 14 krajów Europy. Oferuję certyfikaty węglowe, które mogą być sprzedane przez rolnika al.bo zaliczone na poczet bilansu ekwiwalentu CO2 z własnej produkcji.

image
65 euro rocznie od każdego hektara

Agreena – certyfikaty dla rolników, które dają możliwość dodatkowych zarobków

Komisja Europejska 30.11.2022 roku przedstawiła projekt, który dotyczył regulacji certyfikacji usuwania CO2 z atmosfery.

Sekwestracja węgla w glebie ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania zmian klimatycznych. Sama redukcja emisji gazów cieplarnianych nie wystarczy do realizacji celu, jakim jest zatrzymanie wzrostu temperatury na poziomie 1,5 stopnia C. Jeśli mamy osiągnąć ten cel, sekwestracja węgla powinna jak najszybciej stać się modelem działania na dużą skalę, Gleba jest drugim co do wielkości rezerwuarem węgla na planecie, co daje rolnikom ogromne możliwości uczestniczenia w procesie powstrzymywania ocieplania klimatu – mówi Erica Johnson, Sustainability Affair Officer w Agreena. – Decyzja Komisji Europejskiej pobudzi wzrost i zapewni właścicielom gruntów większą pewność udziału w rynkach uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Rozszerzenie wsparcia dla rolników, którzy mają już silną zachętę ze strony rynku, z pewnością nabierze teraz dodatkowego rozpędu. Komisja Europejska zajmuje więc w tym procesie pozycję światowego lidera; uzyskanie środków publicznych pomoże zapewnić przejrzystość i integralność środowiskową rynku. Nadszedł czas, który wymaga współpracy i aktywacji wszystkich zainteresowanych stron – publicznych, prywatnych, akademickich, obywatelskich – komentuje Erica Johnson.

 

opr. Bernat Patrycja na podst. Agreena
Fot: enavtao.elements

19. kwiecień 2024 08:58