StoryEditorPolska produkcja wina

Inspekcje w winnicach. Co sprawdza PIORiN?

08.11.2022., 10:54h

W Polsce powierzchnia winnic z roku na rok się powiększa. Co za tym idzie kontrole PIORiN na ich terenach. W 2022 roku przeprowadzono aż 234 kontrole o łącznej powierzchni 355,36 ha. Na co zwracano uwagę podczas inspekcji?

Ewidencja winnic prowadzona jest przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W roku 2022 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadziła 234 kontrole. Najwięcej z nich przeprowadzono na terenach województw:

  • Dolnośląskie – 45;
  • Podkarpackie – 36;
  • Małopolskie – 24;
  • Lubuskie – 23;
  • Śląskie – 16;
  • Świętokrzyskie – 14;
  • Lubelskie – 15.

Średnia powierzchnia kontrolowanych winnic wynosiła około 1,5 ha.

Co miały na celu prowadzone kontrole?

Prowadzone kontrole miały na celu potwierdzenie informacji, zawartych w ewidencji winnic KOWR z ich stanem faktycznym. Między innymi lokalizacji upraw, nazw odmian, powierzchni oraz sprawdzenie, czy uprawiane odmiany spełniają wymagania, które są określone w przepisach prawa.

image
Przydomowe winnice jako dodatkowy dochód - webinarium!

Które odmiany nie są dozwolone do produkcji wina?

Odmiany takie jak Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton i Herbemont nie są dozwolone do sadzenia w celu produkcji wina. Podczas fermentacji wytwarzają zwiększoną zawartość procentową alkoholu metylowego zagrażającego zdrowiu ludzkiemu.

W przypadku kontroli winnic, które są nowo założone, szczególną uwagę zwracano na pochodzenie materiału rozmnożeniowego, zaopatrzenie sadzonek w paszport, a także czy spełniają wymagania jakościowe i zdrowotne.

Jakie uzyskano wyniki?

Wyniki kontroli wykazały brak odmian zakazanych w uprawach do wyrobu wina.

We wrześniu 2022 roku odbyło się również szkolenie dla inspektorów PIORiN w Winnicy nad Dworskim Potokiem w Łazach. Miało to na celu ułatwienie i rozwianie wszelkich wątpliwości związanych z przeprowadzeniem kontroli. Obejmowało ono zagadnienie z zakresu znajomości i rozpoznawania odmian, najpopularniejszych agrofagów oraz agrotechniki i wyrobi win.

 

Źródło: PIORIN

fot. envato.elements

22. maj 2024 13:03