StoryEditorCeny energii i gazu

Producenci warzyw na skraju bankructwa. Czy koszty energii spadną?

15.10.2022., 07:00h

Stałe dostawy gazu i energii elektrycznej w cenach akceptowalnych dla producentów warzyw i owoców to warunki, jakie musi zapewnić Unia Europejska, aby rolnicy nie zrezygnowali ze swojej działalności. Wielu producentów znajduje się obecnie na skraju opłacalności. Jakie rozwiązania przygotowała KE?

Uczestnicy spotkania podkreślili, że rosnące koszty energii elektrycznej, gazu, paliw, nawozów spowodowały, że wielu producentów warzyw i owoców działa obecnie na krawędzi opłacalności i poważnie rozważa kontynuację swojej działalności. Nie tylko ceny, lecz również dostępność nawozów jest problematyczna. Niestety wzrost kosztów produkcji znacznie przekracza wzrost cen towarów rolnych na światowych rynkach.

Zabezpieczenie energii dla producentów żywności powinno być priorytetem UE 

– Zapewnienie dostaw żywności tej zimy będzie równie strategiczne, jak ogrzanie czy oświetlenie naszych domów. W tych nadzwyczajnych okoliczności, z wojną w Europie i traktowaniem przez Rosję dostaw żywności i energii jak broni, niezbędna jest skuteczna, wspólna i zjednoczona reakcja Europy w celu zabezpieczenia potrzeb kluczowych sektorów Unii Europejskiej i jej obywateli, przy jednoczesnym zachowaniu dobrze funkcjonującego jednolitego rynku – podkreśliła przewodnicząca Copa Christiane Lambert.

Copa-Cogeca zwraca uwagę, że lista zagrożeń jest bardzo długa. Komisja Europejska w związku ze zbliżającą się zimą przygotowuje bowiem szereg rozwiązań, których celem jest ograniczenie zużycia energii.

I tak zgodnie z decyzją Unii Europejskiej państwa członkowskie mają podjąć skoordynowane działania zmniejszające zapotrzebowanie na gaz o 15% między 1 sierpnia 2022 r. a 31 marca 2023 r. Ogólnym celem UE jest także zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% a obowiązkowym celem jest zmniejszenia o 5% zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu. Państwa członkowskie będą mogły swobodnie wybrać odpowiednie środki aby osiągnąć powyższe cele.

UE musi zapewnić rolnikom płynność finansową

Copa-Cogeca rozumie potrzebę działań związanych z kryzysem energetycznym, ale jednocześnie uważa, że niezbędne jest priorytetowe traktowanie producentów warzyw i całego łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych. Potrzebna jest także określenie pułapu cen gazu oraz dywersyfikacja dostaw energii z odnawialnych źródeł energii.

– Apelujemy o konkretne, natychmiastowe, krótko i średnie okresowe rozwiązania na  szczeblu UE dla rolnictwa, w tym interwencji finansowych w celu zapewnienia płynności, tak aby zapewnić niezakłócone dostawy żywności i energii przez całą zimę i dłużej – dodał przewodniczący Cogeca Ramon Armengol.

image
Będzie węgiel?

Do produkcji szklarniowej i tunelowej ma trafić 600 tys. ton węgla

Czekamy na nową strategię KE w sprawie cen nawozów

Copa- Cogeca z zadowoleniem przyjęła niedawne deklaracje komisarza Janusza Wojciechowskiego w sprawie nowej strategii dotyczącej nawozów. Zdaniem rolników, nawozy muszą być dostępne i przystępne cenowo, aby rolnicy mogli zagwarantować wystarczającą produkcję żywności.

Kluczowe jest zawieszenie importowych barier taryfowych dla mieszanin mocznika i azotanu amonu importowanego z Trynidadu i Tobago oraz USA wraz z zawieszeniem konwencjonalnych ceł tak długo, jak istnieje ryzyko niedoborów na rynku europejskim. Aby poprawić przejrzystość rynku należy także stworzyć  obserwatorium rynku nawozów w celu poprawy dostępu do informacji o dostępności i cenach nawozów.

wk

fot. envato-elements

19. maj 2024 11:00