StoryEditorGdzie i do kiedy można składać wniosek?

Ruszyła druga transza naboru wniosków na sprzedaż węgla dla producentów owoców i warzyw. Do kiedy można składać wniosek?

19.12.2022., 09:02h

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zaakceptował wznowienie programu dotyczącego sprzedaży miału węglowego przez Polską Grupę Górniczą S.A. Grupa odbiorców programu zwiększyła się o przetwórców owoców i warzyw. Do kiedy i gdzie można składać wniosek?

Dla kogo przeznaczona jest druga transza programu?

Druga transza programu przeznaczona jest dla;

  • Dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego, którzy prowadzą działalność w grupach PKD:

W zakresie suszarni pasz:

- 01.63.Z działalność usługowa następująca po zbiorach;

W zakresie przetwórstwa owoców i warzyw:

- 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;

- 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw;

- 10.39.Z Pozostałe przetwarzania i konserwowanie owoców i warzyw.

  • Dla producentów rolnych, którzy w ramach pierwszej transzy się nie zgłosili.

Czytaj także: Wnioski o pomoc na inwestycje i dofinansowanie w ARiMR tylko do 30 grudnia

Nowy dodatkowy wymóg

Zostaje prowadzony dodatkowy wymóg, trzeba posiadać w rejestrze REGON wymienione kody, jako „Działalność przeważająca wg PKD. Taki wpis na dzień 30 września 2022 roku posiadały 3172 podmioty.

Gdzie i do kiedy można składać wnioski?

Polska Grupa Górnicza S.A. uruchomiła program sprzedaży. Wnioski można składać przez stronę internetową https://bit.ly/3FVwerw.

Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane mają być do dnia 20 stycznia 2023 roku. Weryfikacja odbędzie się według daty wpływu.

 

Bernat Patrycja

gov.pl/pgg.pl

Fot: envato.elements

22. maj 2024 12:29