StoryEditor

10 zasad zrównoważonego rolnictwa, dające stabilność finansową gospodarstwa

13.09.2021., 00:00h

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” wraz z Bankiem BNP Paribas przygotowało zbiór zasad, opisujących założenie równowagi ekonomicznej gospodarstwa rolnego, które stosuje zasady rolnictwa zrównoważonego.

Zbiór zasad, które długoterminowo zapewnią stabilność finansową gospodarstwa rolnego

Przygotowany przez Stowarzyszenie „ASAP” i Bank BNP Paribas zbiór zasad obejmu aspekty ekonomiczne, jak również elementy związane z miękkimi obszarami zarządzania.

– Jedną z kluczowych korzyści dla rolników z wdrożenia zrównoważonych praktyk rolniczych jest zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej gospodarstwa i podniesienie jego konkurencyjności na rynku. To niezwykle ważne z uwagi na cele Europejskiego Zielonego Ładu i wywołane tym zmiany w otoczeniu biznesowym – zaznacza Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Wśród nich są:

  • Planuj dokładnie - planuj działania na podstawie dokładnej analizy swojego biznesu. Znajdź jego mocne i słabe strony, określ rzeczywiste potrzeby, uwzględnij przychody i koszty na cały sezon.
  • Rozwijaj gospodarstwo rozsądnie - dostosuj plany i działania do możliwości i realiów rynku. Weryfikuj stale profil działalności, jednak nie dokonuj częstych i gwałtownych zmian kierunku produkcji.
  • Poszukuj wsparcia - poszukuj dostępnego wsparcia finansowego (środki publiczne, dotacje UE, granty, gwarancje itp.)
  • Ucz się - edukacja finansowa to napęd dla twojego biznesu. Tylko tak nauczysz się lepiej zarządzać finansami i w rezultacie zarabiać większe pieniądze. Inwestuj w poszerzanie swoich kompetencji.
  • Finansuj mądrze - korzystaj z finansowania adekwatnego do potrzeb. Inwestycje finansuj kredytem długoterminowym i spłacaj go z wygenerowanych nadwyżek, a bieżącą działalność kredytem obrotowym. Przed inwestycją wypracuj i zgromadź odpowiedni wkład własny
  • Wybieraj odpowiedzialnie - korzystaj tylko z produktów i ofert dedykowanych dla twojego biznesu. Unikaj „szybkich” kredytów gotówkowych, drogich i niedostosowanych do produkcji rolniczej.
  • Ubezpieczaj - ubezpieczaj majątek, uprawy, swoje życie i zdrowie, bo zdarzenia losowe są nieprzewidywalne. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko strat.
  • Komunikuj się - rozmawiaj ze swoimi partnerami biznesowymi. Stale monitoruj realizację planów w gospodarstwie i koryguj je. Niezwłocznie informuj instytucję finansową – można dostosować spłaty do możliwości gospodarstwa
  • Oszczędzaj - oszczędzaj i odkładaj systematycznie ewentualne nadwyżki. Analizuj zasadność wszelkich wydatków.
  • Dbaj o pieniądze - dbaj o płynność finansową w każdym momencie – jej brak to groźba bankructwa. Odkładaj systematycznie ewentualne nadwyżki.

Czym jest rolnictwo zrównoważone?

Z definicji rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej.

-  Wieloletnie doświadczenie Banku BNP Paribas w finansowaniu rolnictwa zobowiązuje nas do wskazywania najlepszych rozwiązań struktur finansowania, czasami odbiegających od pierwotnych założeń Klientów. Dodatkowo zachęcamy do ubezpieczenia szczególnie upraw, które najbardziej narażone są na zmiany pogody– mówi Maciej Piskorski, Dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas.

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” jest niekomercyjną inicjatywą grupy firm i osób reprezentujących różne branże łańcucha żywnościowego. Stowarzyszenie podejmuje szereg działań na rzecz promocji, edukacji i współpracy w obszarze rolnictwa zrównoważonego w Polsce.

Opr. Joanna Białek
Fot. Pixabay

24. marzec 2023 20:26