StoryEditor

AzotoPower - alternatywa w zakresie nawożenia

07.03.2022., 00:00h

Założenia Europejskiego zielonego ładu polegające na ograniczeniu stosowania chemicznych pestycydów i nawozów o 50% do 2030 r., a także niespodziewany drastyczny wzrost cen nawozów mineralnych stawiają przed producentami rolnymi coraz to nowe wyzwania. Każdy zastanawia się, w jaki sposób ograniczyć dawki, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych wyników w plonowaniu.

Zielony ład to ograniczenia, które mają przynieść korzyści dla wszystkich, ale nie zapominajmy, że producenci rolni stają przed poważnymi wyzwaniami. Ceny i nawozów i energii poszły w górę. Jak zatem prowadzić gospodarstwo, aby przynosiło zyski. Jak zredukować ilości używanych nawozów, aby plonowanie było na satysfakcjonującym poziomie?

Bakterie = 80 kg saletry amonowej

Warto sięgnąć po rozwiązania biologiczne. Firma Bio-Lider, wykorzystująca technologię uznanego laboratorium Bio-Gen wprowadziła od tego sezonu nowy produkt pod nazwą AzotoPower. Jest to preparat bakteryjny, w skład którego wchodzą wolnożyjące izolaty bakterii z rodzajów Azotobacter Arthrobacter o wysokiej koncentracji nie mniejszej niż 1 × 109 jtk/g. Występujące w preparacie bakterie Azotobacter są uznawane za organizmy decydujące o przyrostach azotu w glebie, natomiast rodzaj Arthrobacter reprezentują szczepy bakterii mało wymagających pod względem żywienia azotowego. Z tego właśnie powodu mogą łatwo przyswajać ten składnik z atmosfery. Wolnożyjące bakterie glebowe, w zależności od gatunku, a także panujących warunków środowiskowych, są w stanie związać do 50 kg N/ha, przy średniej w granicach 25-30 kg. Taka ilość dostarczonego roślinom azotu odpowiada ilości składnika zawartego w 70-80 kg saletry amonowej, przy wyraźnie niższych kosztach zabiegu!

Promocja wzrostu

Ponadto dostępne w preparacie bakterie posiadają zdolność pobierania fosforu z trudno dostępnych źródeł, a także wspomagają przyswajanie przez rośliny mikroelementów takich jak cynk czy żelazo. Bakterie zawarte w AzotoPower należą do grupy bakterii promujących wzrost roślin (PGPR – plant growth promoting bacteria).

  • Stymulują syntezę fitohormonów (m.in. cytokinin, giberelin);
  • poprawiają rozwój systemu korzeniowego
  • poprawiają efektywność odżywiania roślin;
  • wspomagają odporność na stres.

Skuteczność preparatu potwierdziły liczne badania, a także co dla nas najważniejsze - tegoroczne wyniki wielkości oraz jakości plonów uzyskane na polach produkcyjnych naszych klientów. Produkt znakomicie spisał się w uprawach rolniczych, warzywniczych, jak i sadowniczych, a pozytywne opinie odnotowaliśmy na terenu całego kraju. Znakomity przykład stanowi wynik doświadczenia założonego w gospodarstwie ulokowanym w powiecie Kwidzyńskim(gm. Sadlinki). W uprawie marchwi odmiany Volcano preparat AzotoPower zastosowano 2-krotnie w trakcie okresu wegetacji (przedsiewnie oraz przed zwarciem międzyrzędzi), jednocześnie pozostawiając na polu próbę kontrolną, gdzie nie zastosowano preparatu. Wyniki plonowania marchwi w t/ha potwierdzają efektywność AzotoPowera, którego zastosowanie pozwoliło na uzyskanie zwyżki plonu wielkości 17,4 t/ha.

AzotoPower w dawce 100 g/ha przy użyciu 200-400 l wody można stosować w formie oprysku doglebowego przedsiewnie w uprawach rolniczych oraz przed siewem lub sadzeniem roślin w produkcji warzyw. Możliwe jest również jego zastosowanie w formie oprysku nalistnego po ruszeniu wegetacji w uprawach polowych, (np. po siewie, po wschodach, w fazie krzewienia) jak również w uprawie warzyw w dowolnej fazie aktywnego wzrostu. Z kolei w uprawach sadowniczych preparat znajduje zastosowanie w formie oprysku w pasie herbicydowym. AzotoPower stosuje się także na resztki pożniwne razem z dobrze znanym od wielu lat na rynku środkiem RewitalPRO+. Takie połączenie gwarantuje wysoką i efektywną dostępność azotu dla roślin jesienią, a także wpływa na szybki rozkład resztek pożniwnych

Bernat Patrycja
Źródło: inf.pras.Bio-Lider
wykres.Bio-Lider
fot. envatoelements

22. czerwiec 2024 01:08