StoryEditor

Bank Pszczeli pomaga pszczelarzom dotkniętym zniszczeniem pasiek. Na jakiej zasadzie to funkcjonuje?

13.05.2022., 00:00h

Pierwszy w Polsce Bank Pszczeli. Założeniem inicjatywy jest pomagać pszczelarzom dotkniętym wytruciem lub zniszczeniem pasiek. Na jakiej zasadzie to funkcjonuje?
 

Bank Pszczeli w Chmielnikach niedaleko Rzeszowa, to jedyna taka instytucja w Polsce i bardzo prawdopodobnie pierwsza na świecie, która została założona przez braci Rafała i Macieja Szelów w 2018 roku. Inicjatywa powstała po tym, kiedy pasiekę Rafała Szeli dotknęła tragedia. Nieznany sprawca wytruł niemal 2,5 mln pszczół z 66 rodzin. 

Pamiętnego dnia, kiedy wszystkie pszczoły Pana Rafała zostały otrute, owady od rana uwijały się jak w ukropie - latały i wracały do ula z pyłkiem. W pewnym momencie, oczom pszczelarza ukazał się tragiczny widok - pszczoły padły na przedniej ścianie ula. Cała pasieka przestała istnieć w ciągu dwóch godzin. Nikt nie miał wątpliwości, że doszło do zatrucia.

Trudne doświadczenia sprawiły, że w głowie Pana Rafała narodził się pomysł na inicjatywę, dzięki której każdy poszkodowany pszczelarz będzie mógł liczyć nie tylko na wsparcie materialne w postaci pszczół i zrozumienie sytuacji w jakiej się znalazł, ponieważ założyciel Banku Pszczelego sam przez taką sytuację przeszedł.

Nowe pszczele rodziny trafiły do poszkodowanego pszczelarza w Wielkopolski

Dzięki wsparciu Banku Pszczelego z Rzeszowa do pszczelarza z Tworzymirek (wielkopolskie) trafi pięć rodzin pszczelich w nowych ulach. Wielkopolskiego pszczelarza we wrześniu 2021 roku spotkała podobna tragedia jak Pana Rafała - zniszczono jego pasiekę i wytruto pszczoły, wytruto 21 pszczelich rodzin, część uli zniszczono również pianką montażową. Zginęło ponad 400 tys. owadów. Straty zostały wówczas oszacowane na 44 tysiące złotych.

Dzięki bezpłatnej pomocy udzielonej przez Bank Pszczeli jego pasieka zostanie odbudowana.

– To rodziny, które zostały założone w ubiegłym roku. One są osadzane na nowych ramkach, na nowej węzie. Pszczelarzom przekazujemy wysokiej jakości rodziny; dobrze zaopiekowane, zdrowe pszczoły - powiedział współorganizator przedsięwzięcia Maciej Szela.

W dniu 10 maja 2022 roku nastąpiło oficjalne przekazanie nowych rodzin pszczelich do Tworzymirek.

Pomoc dla pszczelarzy, którzy stracili pasieki. Jak to działa?

Z pomocy Banku Pszczelego może skorzystać pszczelarz, którego pasieka została wytruta lub zniszczona przez osoby trzecie. Celem działalności jest przekazywanie do 120 rodzin pszczelich rocznie o wartości ponad 65 tys. zł.

Bank rozpoczął świadczenie nieodpłatnej pomocy materialnej w 2020 roku, a pierwsze rodziny pszczele trafiły do dwóch pszczelarzy z województwa pomorskiego i lubelskiego. Na ten moment Bank Pszczeli dysponuje funduszem żelaznym w liczbie 170 rodzin pszczelich. Pasieki są zlokalizowane w woj. podkarpackim. 

Równolegle z Bankiem Pszczelim funkcjonuje także autorski program #TAKdlaPszczół którego twórcą i pomysłodawcą jest Pan Rafał, a który działa na rzecz edukacji pszczelarskiej i pomocy w sytuacjach kryzysowych, podobnych do tej, której doświadczył. Jest to inicjatywa, w której założeniu pomogło ponad 1200 osób i wsparciu, które napłynęło niemal z każdego zakątka Polski.

Każdy zakwalifikowany do wsparcia materialnego może otrzymać nieodpłatnie i bezinteresownie do 20 proc. utraconych pszczół, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, z transportem w dowolne miejsce kraju.

 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał
fot. envatoelements

29. maj 2024 13:01