StoryEditor

Będzie wyższy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

03.07.2021., 00:00h

Ministerstwo rolnictwa przygotowuje ustawę, która zakłada wzrost wydatków na program paliwa  rolniczego. Zwrot akcyzy na wzrosnąć z 100 do 110 litrów na hektar. To jeden z elementów rządowego programu „Polski Ład”.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazała się zapowiedź projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 
ROSNĄCE ZUŻYCIE PALIWA 

Jej celem jest zmniejszenie kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych, przez zwiększenie wsparcia finansowego do wykorzystywanego w produkcji rolnej paliwa.

- W ostatnich latach wzrosły koszty produkcji rolnej, w tym związane z wykorzystaniem paliwa. Wzrost kosztów produkcji przy niskich cenach produktów rolnych, jakie uzyskują producenci rolni z ich sprzedaży powodują, że produkcja rolna staje się coraz mniej opłacalna. Z roku na rok wzrasta udział kosztów paliwa w kosztach ogółem produkcji rolnej. Ocenia się, że ma to związek z nowymi technologiami produkcji, często z większą intensywnością produkcji i dążeniem do uzyskania lepszych wyników ekonomicznych, jak i również ze wzrostem cen paliw, szczególnie w okresach największego zapotrzebowania na nie w rolnictwie, tj. w trakcie wzmożonych prac polowych, a szczególnie żniw. Większa liczba zabiegów ochronnych czy specjalistyczne zabiegi wiążą się z zaangażowaniem odpowiedniego sprzętu i automatycznie z większym zużyciem paliwa – czytamy w uzasadnieniu projektu. 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Zdaniem MRiRW intensyfikacja produkcji roślinnej i zwierzęcej w małych gospodarstwach rodzinnych oraz wielkoobszarowych wymaga zastosowania nowoczesnych technologii, co powoduje wzrost zużycia zarówno paliwa do prac polowych i transportowych, jak i przez urządzenia wykorzystywane w gospodarstwach rolnych. 

WZROST ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ 

Podobnie wzrastające wymagania jakościowe i standardy technologiczne w produkcji zwierzęcej również przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na nośniki energii do celów grzewczych, do oświetlenia czy tez napędu maszyn i urządzeń. Natomiast na przykład w przypadku krów mlecznych, w gospodarstwach produkujących mleko na dużą skalę, w dawce żywieniowej krów duży udział mają pasze wysoko nakładochłonne, tzn. kiszonki i sianokiszonki. Taka technologia żywienia zwierząt ma bezpośredni związek z większym obciążeniem kosztem paliwa kosztów ogółem utrzymania krów.

„POLSKI ŁAD”

Dlatego w projekcie resort rolnictwa chce zapisać zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 l do 110 l oraz limitu zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP) z 30 l do 40 l, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła , do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

wk
Fot. pixabay
16. lipiec 2024 18:29