StoryEditor

Czas to pieniądz – przyspieszone zbiory

04.05.2022., 00:00h

Każdy dzień przyspieszenia zbiorów warzyw to wyższa cena. Jest więc o co zabiegać, stosując różne metody. Jakie?

Rejon Łęczycy to rejon gospodarstw, gdzie w zeszłym roku o tej porze mogliśmy oglądając krajobraz upraw przykrytych najróżniejszymi okrywami: agrowłókniną, folią perforowaną, różnej wysokości tunelikami.


 
 – Gospodarstwa na naszym terenie są stosunkowo małe, najmniejsze odbierają więc rozsadę u nas – tłumaczy Kamil Działek. Celem właściciela jest oprócz sprzedaży fachowe doradztwo, m.in. dzięki działającej na tym terenie już trzeci sezon stacji pogodowej. Została zamontowana w gospodarstwie Mateusza Szczepaniaka w miejscowości Kuchary. Druga była montowana w marcu 2021 r., we wsi Janów, w gospodarstwie Jarosława Grzelaka. Dostęp do nowych technologii jest możliwy dzięki współpracy z firmą Agro Smart Lab, która wraz z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz firmą Agrosan realizuje projekt „Precyzyjne ogrodnictwo“ (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie 16 „Współpraca”).

 
Stacja pogodowa 


Wszystkie poczynania wpisują się w celowaną ochronę roślin i nawożenie na podstawie wyników analiz. Stacje meteorologiczne, zaopatrzone również w automatyczne fotopułapki, będą umiejscowione w 150 miejscach w Polsce, m.in. w przedstawionych na zdjęciu Kucharach (a dokładnie w Węglewicach-Kolonii) i Janowie. Przykładowe monitorowane choroby warzyw przedstawiłam w tabeli 1. Komunikatami są również objęte szkodniki:

  • śmietka kapuściana;
  • tantniś krzyżowiaczek;
  • piętnówka kapustnica;
  • rolnica zbożówka:
  • mączlik, wciornastek;
  • połyśnica marchwianka.

Pełne wdrożenie systemu jest planowane na rok 2023.

Wspólne doradztwo

Odwiedzonych przeze mnie plantatorów z rejonu Łęczycy i Piątku łączy nie tylko bliskość terytorialna, praca na ciepłych glebach, umożliwiających zebranie wczesnego plonu, jego sprzedaż na rynku warzyw świeżych, ale również działania w celu zmniejszenia pozostałości środków ochrony roślin. Dlatego wszyscy korzystają m.in. z komunikatów stacji meteo oraz doradztwa Kamila Działka, który oferuje najnowsze rozwiązania biologiczne, sprawdzając u rolników – partnerów – ich skuteczność.
Wspomniany już Mateusz Szczepaniak ma stację w swoim 13-hektarowym gospodarstwie. Jest znanym producentem bobu i warzyw korzeniowych. 25 marca 2021 r. był pierwszym dniem sadzenia rozsady bobu w jego gospodarstwie (Kuchary w powiecie łęczyckim). Bób zajmuje co roku około 4 ha, z czego niespełna 1,5 ha jest obsadzane rozsadą, reszta będzie wysiewana. Rozsadę pan Mateusz produkuje sam – na hektar – 65 tys. sztuk.


Bób Bizon


Bób Bizon

Uprawia trzy odmiany: wczesny Bizon oraz późniejsze Bachus i Rambos, o bardziej atrakcyjnym dla odbiorców kolorze nasion. Ma profesjonalną łuszczarkę do strąków bobu i całą linię do jego obróbki. W tunelach produkuje nie tylko rozsadę bobu, ale również selera – od lat odmiany Diamant i Prinz. W minionym roku były dwie odmiany pietruszki – Comanche i Ołomuńcka, w tym gospodarz założył doświadczenie na własne potrzeby, porównujące większą liczbę odmian. W teście biorą udział: Arat, Eagle, Navajo, Comanche, Ołomuńcka i Hermes.
W tym sezonie(2021) są wysiane trzy odmiany marchwi: Laguna (dominująca na tym terenie), Brillyance i NOV 2875 DC. Podczas gdy w przypadku bobu Szczepaniak stara się o najwcześniejszy zbiór (uprawa z rozsady, przykrywana, wczesna odmiana), korzeniowe nie są przyspieszane.


Por Blizzard


Por Blizzard

W jaki sposób agrotechnika wpisuje się w trend minimalizacji pozostałości?

Po pierwsze, cały areał przeznaczony pod marchew, pietruszkę i seler był opryskiwany fungicydem Contans WG, w celu ochrony korzeni i podstawy pędu przed zgnilizną twardzikową, powodowaną przez grzyb z rodzaju Sclerotinia. Zawarty w preparacie grzyb Coniothyrium minitans powoduje niszczenie przetrwalników (sklerot) grzybów z rodzaju Sclerotinia, bytujących w glebie.

 
Jakość plonów pietruszki


Pietruszka

Po drugie, rozsadę selera podlewa preparatem BacterPlant, zawierającym bakterie Bacillus subtilis i Bacillus megaterium, konkurujące z patogenami roślin. Łączy go z produktem HumiAgra. Gospodarz postanowił również wypróbować inny zestaw preparatów. Do zaprawiania nasion warzyw korzeniowych oraz oprysków w trakcie wegetacji stosuje Subtill Vege (Bacillus subtilis). Przed siewem lub sadzeniem doglebowo aplikuje ActiSoil o szerszym spektrum działania, bo zawierający Bacillus azotofixans, Agrobacterium radiobacter, Bacillus megaterium i Streptomyces felleus.
Te działania są jeszcze uzupełniane fitosanitarnymi poplonami: gorczyca + facelia + owies, gorczyca + facelia + słonecznik,  planowana jest również rzodkiew oleista.


Seler


Seler

Dbać o zapylacze

 – Latem to jeszcze i o 21 pszczoły znajdują się w łanie – mówi plantator. Dlatego zrobiliśmy podświetlenie belki opryskiwacza i pryskamy nocą.
Do opisywanej grupy plantatorów należy też Jakub Błaszczyk, gospodarujący w Piątku. Jest również znanym producentem włoszczyzny z tym, że stara się o jej uzyskanie jak najwcześniej, już w maju. Do tego stopnia wcześnie, że eksperymentalnie por Blizzard na ten sezon 2021 został posadzony w niskim tunelu już w październiku. 25 marca rośliny były już mocno zaawansowane we wzroście. W tym dniu w 120 tunelach rosły już warzywa z tegorocznego sadzenia i siewu:

  • pory (Sevilla, Columbus);
  • selery (Balena, Prinz);
  • pietruszka (Arat, Eagle);
  • marchew Laguna.

Jakub Błaszczyk – nastawiony na hodowlę wczesnych warzyw – jest dostawcą gumkowanych pęczków włoszczyzny na rynek hurtowy w Broniszach od maja do połowy lipca.
 – W tym roku chcę też spróbować swoich sił na Zjazdowej w Łodzi – przekazuje plantator.

We wsi Boguszyce działa Piotr Galent. W dniu moich odwiedzin geograficznego środka Polski, w tunelach rósł już burak ćwikłowy, przeznaczony na pęczki botwiny. Podobnie jak pan Jakub, również Piotr Galent posadził pory w październiku zeszłego roku (2020). Będąc dostawcą warzyw do Lidla i znając restrykcyjne wymagania tej sieci, gospodarz bardzo dba o minimum pozostałości środków ochrony roślin. Tak jak poprzednicy chroni rośliny na podstawie sygnalizacji Systemu.
Komory przechowalni są zamgławiane wodą elektrolizowaną (kwasem podchlorawym), czyli preparatem AgroECA. Jest to środek biobójczy, zwalczający bakterie, grzyby i wirusy. Ma działanie kontaktowe, czyli eliminuje drobnoustroje z powierzchni owoców, warzyw oraz ze ścian, opakowań i posadzki. W przypadku mycia produktów, AgroECA eliminuje drobnoustroje znajdujące się w wodzie oraz z powierzchni mytych owoców i warzyw.

Katarzyna Wójcik

19. kwiecień 2024 06:45