StoryEditor

Czy Polska skorzysta na projekcie twinningowym dla Serbii?

07.04.2022., 00:00h

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 6 kwietnia 2022 roku wraz z przedstawicielami Litwy i Francji, podpisała umowę tworząca konsorcjum. Wdrażać ma ono projekt twinningowy w Serbii.

6 kwietnia 2022 r. przedstawiciele Polski, Litwy oraz Francji podpisali umowę o powstaniu konsorcjum, które wdrażać będzie projekt twinningowy w Serbii.

Celem podpisania umowy jest przekazanie Serbii jako krajowi kandydującemu do Unii Europejskiej, wiedzy merytorycznej na temat organizowania rynków rolnych oraz funkcjonowania we Wspólnocie  

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa aktywnie działa w obszarze wymiany wiedzy z innymi krajami w formie konferencji, wizyt studyjnych, staży i spotkań bilateralnych. Z naszego bogatego doświadczenia korzystało wiele krajów, w tym najmłodsze państwa członkowskie Unii Europejskiej, takie jak Bułgaria, Chorwacja i Rumunia, kraje kandydujące i stowarzyszone z UE, a także kraje spoza Wspólnoty aspirujące do stosowania unijnych standardów rolnych – zaznaczyła prezes ARiMR Halina Szymańska.

Projekt bliźniaczy to nie tylko ogromna odpowiedzialność, ale i wyzwanie

- Porozumienie dotyczące współpracy przy projekcie bliźniaczym na rzecz Serbii jest dla nas nie tylko ogromnym wyzwaniem, ale i odpowiedzialnością. Naszą rolą jest pomóc Republice Serbii we wdrożeniu prawodawstwa UE w obszarze rolnictwa. Nasze zaangażowanie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - dodała szefowa ARiMR oddając głos Ryszardowi Bartosikowi, wiceministrowi resortu rolnictwa.

– W imieniu wicepremiera Henryka Kowalczyka gratuluję sukcesu konsorcjum Francji, Litwy i Polski. Szczególne wyrazy uznania kieruję pod adresem pracowników zaangażowanych instytucji. Gdy to nasz kraj starał się o przyjęcie do Wspólnoty, również korzystaliśmy z pomocy innych doświadczonych państw. Cieszę się, że teraz to nasi eksperci będą się mogli dzielić swoją wiedzą z aspirującą do członkostwa w Unii Europejską Serbią – podkreślił Ryszard Bartosik.

Jak będzie wyglądała współpraca?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawiła system informatyczny, którego zadaniem będzie ułatwienie codziennej współpracy.

 – Agencja prowadzi szeroko zakrojone działania w dziedzinie cyfryzacji i mam nadzieję, że naszą wiedzę uda się przy tej okazji maksymalnie wykorzystać. Opracowane przez nas narzędzie pozwala pracować wszystkim uczestnikom programu jednocześnie, mimo dzielących nas kilometrów – stwierdził wiceprezes ARiMR Dariusz Olkiewicz.

Kto finansuje program?

Komisja Europejska jest odpowiedzialna za finansowanie programu twinningowego. Państwa kandydujące do Unii Europejskiej dzięki temu mogą otrzymać zarówno merytoryczną pomoc i widzę od krajów należących do UE. Eksperci z Litwy, Francji oraz Polski w ciągu kolejnych dwóch lat przekażą swoje doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynków rolnych oraz regulacji prawnych.

Na całość programu przeznaczono 1,8 mln euro.

Źródło: gov.pl
Foto: gov.pl

22. czerwiec 2024 01:49