StoryEditor

Integrowana ochrona roślin kluczem zrównoważonej produkcji warzyw i owoców

19.04.2022., 00:00h

Powszechnie dostępne środki ochrony roślin są narzędziem pierwszej potrzeby, w momencie pojawienia się zagrożenia w uprawie. Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji ich niewłaściwego stosowania w perspektywie długofalowej. Główne problemy, które mogą powodować, to zanieczyszczenie środowiska, pojawienie się chorób odpornych na znane i możliwe do zastosowania środki ochrony roślin oraz coraz większy udział pozostałości pestycydów w plonach.

Powyższe efekty trzeba ograniczać na wiele sposobów. Na tym polega integrowana ochrona roślin, do której obliguje nas dyrektywa unijna. W podejściu integrowanym kładzie się szczególny nacisk na:

  1. Znajomość szkodników, ich biologii, typowych objawów ich obecności, a także sprzyjających ich rozwojowi warunków pogodowych.
  2. Znajomość chorób roślin, warunków rozprzestrzeniania, okresu ich występowania, właściwej diagnozy, sprzyjających warunków pogodowych do rozwoju chorób oraz określenia ich stopnia zagrożenia w uprawie.
  3. Znajomość mikroorganizmów pożytecznych i znaczenia ich obecności w glebie, a tym samym oddziaływania na uprawę. Często znajdują zastosowanie do zwalczania patogenów roślin, poprawy bioróżnorodności gleby, wykorzystania pierwiastków w glebie oraz wzmacniania odporności roślin.
  4. Zdolność identyfikacji chwastów oraz ich biologii.
  5. Znajomość działań profilaktycznych (głównie nie-chemicznych) w zwalczaniu chwastów, chorób i szkodników. Dobór kwalifikowanego materiału siewnego i sadzonek wolnych od patogenów ogranicza zawleczenie chorób, nasion chwastów czy szkodników.
  6. Znajomość wymagań klimatycznych, agrotechnicznych oraz glebowych w celu osiągnięcia najlepszych warunków wzrostu roślin. 
Wiele z tych zagadnień jest złożonych, co powoduje dynamiczny rozwój sektora doradztwa w produkcji warzyw i owoców miękkich. Niezwykle istotnym filarem w ochronie integrowanej stają się narzędzia wspierające decyzje w podjęciu właściwej ochrony roślin. Lubelska firma Nexbio dostarcza takie rozwiązania w postaci badań roślin i gleby w oparciu o analizę DNA.
 
Pracownicy laboratorium są w stanie stwierdzić obecność choroby zarówno na wczesnym etapie (gdy objawy nie są widoczne) oraz na późniejszym (gdy objawy są niejednoznaczne). Przy postępującej chorobie rośliny bardzo często występuje efekt synergii objawów, przez co właściwa diagnoza za pośrednictwem metod tradycyjnych (morfologicznych) jest bardzo trudna do postawienia. W przypadku objawów nietypowych laboratorium Nexbio posiada również skuteczny sposób na identyfikację patogenów odpowiedzialnych za postępujące zmiany chorobowe. 

Badania gleby w laboratorium prowadzone są na obecność chorób roślin, obecność pożytecznych mikroorganizmów oraz analizy chemicznej m.in.. mikro i makroelementów czy pH. Nieco zapomnianą kwestią są choroby wirusowe roślin. W ich detekcji skutecznie sprawdzają się testy immunoenzymatyczne, które również można zlecić do przeprowadzenia w Nexbio. Dzięki odpowiednio zaplanowanym i zoptymalizowanym usługom istnieje możliwość zlecenia analiz z całego kraju.
 
Powyższe działania mają na celu wykrycie chorób roślin i odpowiedzialnych za nie patogenów, wspieranie w doborze właściwych środków ochrony roślin, a także wskazywania metod biologicznych i agrotechnicznych w celu eliminacji zagrożenia. Dzięki podjęciu wczesnych kroków w kierunku rozpoznania problemu i zastosowaniu odpowiednich zabiegów ochronnych, zdecydowanie zwiększa się szansa na uzyskanie zdrowego i dorodnego plonu z upraw.
   
Autor: mgr inż. Michał Dworniczak
Zastępca Kierownika Laboratorium Nexbio
22. maj 2024 13:35