StoryEditor

Jak pada we Wschodniej Polsce?

12.09.2022., 12:18h
We Wschodniej Polsce w minionym tygodniu nie spadło za wiele deszczu. Opady pojawiły się w wielu regionach dopiero dzisiaj...

W całej Polsce spadło w zeszłym tygodniu za mało deszczu. Potrzeby wodne roślin w obecnym okresie są znaczne większe.

Tab 1. - Ilość opadów w Polsce Wschodniej w dniach 8.06 - 14.06 (mm)

Miejscowość 8.06. 9.06. 10.06. 11.06. 12.06 13.06. 14.06. Razem
Gdańsk - - - - - - 0,2 0,2
Warszawa - - 5 5,4 - - - 10,4
Olsztyn - 6 - 6 0,2 - - 12,2
Białystok - 1,3 0,2 5,5 0,6 - - 7,6
Lublin - - - 2,9 - - - 2,9
Rzeszów - - 5,4 3,8 - - 0,1 9,3
Kraków - - 0,7 2,7 - - - 3,4
Kielce - 0,1 - 4,1 - - - 4,2

Źródło: dane ze stacji pogodowych IMGW

28. maj 2024 17:34